Välkommen till Viksjöskolan

Viksjöskolan är en kommunal 6-9-skola i Viksjö kommundel i Järfälla- Skola har ca 700 elever.

Aktuellt

Viksjöskolans OS-dagar, den 19-20 februari

I samband med OS i Sotji anordnar Viksjöskolan egna OS-dagar.Syftet är att uppmärksamma internationella frågor och samtliga ämnen sluter gemensamt upp kring detta område. OS både intresserar och engagerar och det är viktigt och värdefullt att vi uppmärksammar aktuella händelser i vår omvärld. OS handlar inte enbart om idrott, utan om historia,musik, traditioner, politik och inte minst mänskliga rättigheter.

I idrottsundervisningen kommer eleverna få prova på att utmana världsrekord och så har vi fokus på Paralympics. Medan eleverna i andra ämnen kommer att argumentera, översätta, skriva tacktal, sjunga nationalsånger, diskutera och arbeta med mänskliga rättigheter.

Eleverna kommer att arbeta med OS under två dagar, en mentorsdag och en dag i sina ordinarie ämnen. Viksjöskolan arbetar aktivt och kontinuerligt med internationella frågor och eftersom OS intresserar naturligt ser hela skolan fram emot att få arbeta med det här!


FAQ kring Skolwebben

Nu finns det en extern FAQ kring Skolwebben som vänder sig till vårdnadshavarna.Den finns på följande länk:

Grundskolan:  http://jarfalla.se/barn-och-utbildning/grundskola-och-grundsarskola/skolwebb.htmllänk till annan webbplats

Elever från Viksjöskolan på debatt med EU-parlamentariker

Tilda Thingvall diskuterar med Carl Schlyter.

För andra året i rad deltog Viksjöskolan i projektet "EU - det är vi!" tillsammans med sex andra högstadie- och gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Projektet avslutades med en debatt i Europhset där EU-parlamentarikerna Carl Schlyter (MP) och Kent Johansson (C) debatterade kring elevernas frågor.


Under höstterminen har eleverna förberett sig inför debatten med bland annat studiebesök i Sveriges riksdag och Demokrativerkstaden, samt genom deltagande i EU-rollspel.

Projektet "EU - det är vi!" syftar till att öka kunskapen om EU och ge eleverna förståelse för att de är en viktig del av demokratin med möjlighet att påverka humanitära och demokratiska frågor. Under höstterminen har eleverna arbetat ämnesövergripande i SO, Sv och En kring värlsdskrigen, skapandet av EU och det svenska EU-medlemskapets innebörd för Sveriges befolkning och styre. Eleverna arbetade gemensamt fram frågor och Ebba Näslund och Tilda Thingvall förde klassens talan i den allmänna debatten. Frågorna rörde ungdomars möjligheter samt miljö. Vid debattens slut stannade parlamentarikerna kvar för att samtala ytterligare med eleverna.

Projektet och slutdebatten blev ett givande, intressant och värdefullt inslag i undervisningen. I elevernas utvärderingar framkommer det att det var jättebra att de fick se det här på riktigt, eftersom det inte går att förstå lika bra genom att läsa i en bok. Andra elever menar på att debatten har lockat dem till att bli mer intresserade av EU-frågor och en elev skriver att "jag har nog hittat det parti som jag ska rösta på i framtiden!"

Elevkommentarer om projektet:

Det var väldigt intressant och värdefullt! Nu fick vi verkligen se hur politiker debatterade mot varandra i olika frågor. Frågorna som alla elever ställde var väldigt bra, man såg fram emot att höra svaret. Jag har lärt mig allt möjligt, det var otroligt roligt att åka till Europahuset, jag har lärt mig hur man debatterar och framför sina svar, det har varit nyttigt för flera ämnen i skolan! - Angelina Grönroos

Det var värt att åka till Europahuset och se det här, en upplevelse för livet! Andra kanske aldrig får göra det här, parlamentarikerna gjorde att man börjar tänka mer på viktigare frågor. - Joakim Thörnblad

Projektet och besöket i Europahuset var roligt och lärorikt. Vi fick se hur det går till i verkligheten och så fick vi träffa riktiga politiker och se hur de arbetar. Det var kul att flera skolor deltog i debatten eftersom man fick se hur de tänkte och vilka frågor de kommit fram till. Man får en verklighetsuppfattning och man lär sig mer när man får vara med och delta. Man inser att man själv kan påverka och att man är en så stor del av EU. Jag har lärt mig mer om vad EU faktiskt gör och hur stort och viktigt deras arbete är för omvärlden. - Tilda Thingvall

Charlotta Granath och Helena Rönnlund

EU-parlamentariker Kent Johansson (C) och Carl Schlyter (MP), moderator Markus Bonekamp.

Föräldravandringar

har varit en tradition i Viksjö i många år och har gett ett resultat av ett lugnare Viksjö. På senare år så har tyvärr antalet föräldrar som vandrar varit lågt eller inga alls.
Under senare tid har vi haft bilbränder och skadegörelse i Viksjö och det förekommer en hel del alkohollangning.
Vi på fritidsgården Viksjöträffen skulle gärna vilja att det fungerar som förut med många vuxna ute i Viksjö.
Information om vandringarna >PDF
Schema >PDF

Föräldragrupper i Järfälla hösten 2013

Vill du träffa andra föräldrar för att dela erfarenheter kring föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen, få stöd och tips för att familjeliv och föräldraskap ska utvecklas och att relationen mellan dig och ditt barn/tonåring fördjupas? Då är du välkommen till någon av våra grupper!

Läs mer >PDF

Föräldramöten

Information om Skolwebben och Nationella prov som togs upp på föräldramötena den 9/9 och 10/9
Skolwebben >PDF
Nationella prov >PDF


Studiestöd

Studiestödet är öppet för alla elever som vill ha extra hjälp med skolarbetet.

Måndagar, Tisdagar, Onsdagar och Torsdagar från kl 15:00 i Datasal 2.

Välkomna!


Ny rektor på Viksjöskolan!

1/8 började Johan Nyström Hjertvinge sin tjänst som rektor på Viksjöskolan. Senast kommer Johan från Botkyrka där han varit rektor sedan 2005.

Johan Nyström Hjertvinge

Föräldragrupper i Järfälla hösten 2013

Vill du träffa andra föräldrar för att dela erfarenheter kring föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen, få stöd och tips för att familjeliv och föräldraskap ska utvecklas och att relationen mellan dig och ditt barn/tonåring fördjupas? Då är du välkommen till någon av våra grupper!

Läs mer >PDF

Händer som formar lera

Kontakta oss

SjukanmälanPDF via SMS till 71700PDF
Skicka: FV JK barnets personnummer, 12 siffror
Exempel: FV JK 201410150505
FV=frånvaro
JK=Järfälla kommun

Tel 580 297 50/51

Agrargränd 4
175 44 Järfälla

viksjoskolan@jarfalla.se