Innehåll

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti

Då träder ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Det finns flera åtgärder som behöver vidtas för den nya lagen. Från och med den 1 augusti måste detaljhandlare anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.

Du som utför försäljning av nikotinfria tobaksprodukter innan 1 augusti kan redan nu skicka in din anmälan.

  • Du som bedriver handel med tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla detta till Järfälla kommun.
  • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till den som fyllt 18 år.
  • Den som säljer dessa produkter måste säkerställa att personen är över 18 år.
  • På försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och synligt meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.
  • Vid upprepad överträdelse av denna lag får kommunen förbjuda ytterligare försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Med lagen kommer även nya bestämmelser för produktkraven. Produkter som tillverkats innan dessa produktkrav får fortsätta att säljas till och med 1 juli 2023.

Anmälan om försäljning

Du som bedriver detaljhandel eller e-handel av tobaksfria nikotinprodukter måste först ha gjort en anmälan om försäljning. Anmälan ska göras till den kommun där försäljningsstället ligger.

Egenkontrollprogram

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter.

Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn ska bifogas din anmälan om försäljning.

Egenkontrollprogram

Om ett fysiskt försäljningsställe inte finns ska detta istället göras i den kommun där företaget är registrerat. Om ni saknar en fysisk plats ska det istället anmälas till Folkhälsomyndigheten.

Till folkhälsomyndigheten

Ålderskrav

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en produkt ska säkerställa att personen har fyllt 18 år. Om det finns särskild anledning att tro att produkten har avsikt att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Kommunens befogenheter

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kommunen förbjuda den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp