Innehåll

För­säk­ringar

Alla barn och ung­domar i förskola, pedagogisk omsorg, fritids­hem, fritids­klubb och skola i Järfälla är försäkrade genom en kollektiv försäkring.

Försäkringen gäller kommunala förskolor och fri­stående förskolor som god­känts av kommunen samt kommunala skolor och fristående skolor som godkänts av Skol­inspek­tionen. Försäkringen gäller även Järfällabarn som går i skolor utanför kommunen.

Mer information finns i försäkringsbrevet Pdf, 135.7 kB.

Observera att kommunens försäkring gäller för olycks­fall. Det kan vara bra att se över ditt barns försäkrings­skydd vad gäller sjukdom.

Skadeanmälan

Vid skada: Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkrings­kassan. Spara alla kvitton. Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.

Lämna skadeanmälan

Ersättning för rese­kostnader

Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska skaderegleringsbolaget kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från skaderegleringsbolaget kan beställning av taxiresor göras.

Kontakta SRF

Stockholmsregionens försäkring AB
Box 162 50
103 24 Stockholm
e-post: skador@srfab.net
telefon: 08-412 97 40


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp