Rest­­avfall - grönt kärl

Alla fastighets­ägare måste ha ett abonne­mang för sophämt­ning. Det mest grund­läggande abonne­manget är rest­avfall. När du tecknar abonne­mang för rest­avfall kommer du att få ett grönt kärl levererat till dig, om det inte redan finns ett på din fastighet.

Restavfall – vanliga soppåsen

Restavfall är det som blir över när du har sorterat ut det material som ska tas om hand på annat sätt, till exempel genom återvinning eller åter­användning.   

  • Exempel på restavfall är damm­sugarpåsen, disk­trasan, tops och blöjor.
  • Exempel på sådant som inte ska slängas som rest­avfall är förpack­ningar och material som inte går att bränna.

Det är ur miljö­hänseende bättre att återvinna än att bränna avfall. Målet är att så mycket som möjligt sorteras ut och att mängden restavfall (som går till förbränning) minskar till förmån för andra hanterings­metoder.

Beställ abonne­mang för rest­avfall

Beställ abonnemang för rest­avfall genom att kontakta service­center på telefon 08‑580 285 00.

Det här ingår i grundavgiften

  • Tillgång till åter­vinnings­central
  • Hämtning av grovavfall, max 5 kubik­meter, en (1) hämtning per år och fastighet
  • Hämtning av julgranar, en (1) hämtning per år
  • Hämtning av skrymmande elavfall
  • Hämtning av röd- (farligt avfall och elavfall) och grå box (små ej bränn­bara föremål)

Du kan påverka kostnaden för abonne­manget

Du har möjlighet att påverka din kostnad för abonne­manget genom storleken på kärlet och genom hur ofta du vill få ditt kärl tömt. Om du planerar dina inköp väl samt käll­sorterar ditt hushålls­avfall kan du hålla nere behovet av sop­hämtning.

  • Om du inte sorterar ut ditt matavfall ska grönt kärl tömmas minst varannan vecka.
  • Sorterar du ut matavfallet behöver det gröna kärlet endast tömmas varannan månad, eller minst sex gånger per år.

Rabatterad taxa för mat­avfalls­sorterare

Väljer du att sortera ut ditt matavfall i ett separat brunt kärl, abonnemang utsortering av matavfall, får du en reducering av din grund­avgift på 300 kr.

Läs om utsortering av matavfall här: Matavfall - brunt kärl

Avfallstaxan

I Avfallstaxan kan du läsa om alla våra tjänster samt få aktuell information om avgifter för sop­hämtning.

Avfallstaxan i Järfälla kommun från 2017PDF (för alla boendeformer)

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?