Företag och andra verksam­heter

Här hittar du som är företagare infor­mation om avfalls­hantering och åter­vinning.

Miljöriktig hantering av avfall

För att verksamhetens avfall inte ska orsaka negativ miljö­påverkan eller hälso­problem ska hantering ske enligt miljö­balken och den kommunala renhållnings­ordningen. Tillstånd, infor­mation och råd­givning om till exempel käll­sortering, farligt avfall eller kompost­ering ges av kommunens miljö- och hälsoskydds­avdelning.

Läs om regelverket för avfall.

Likvärdigt hushålls­avfall

Kommunen har monopol på att hämta likvärdigt hushålls­avfall, matavfall och fettavfall från verksamheter. Beställ abonnemang via service­center.

Förpacknings- och producent­ansvar

Glas, kartong, wellpapp, hård­plast, mjukplast, metall, tidningar, elektronik/batt­erier i små mängder från exempel­vis lunchrum får transport­eras i egen regi till en åter­vinnings­central.

Avfall från egen produktion: kontakta REPA eller godkänd transportör.

Farligt avfall

Farligt avfall inklusive el­avfall får företag själva trans­portera bort i mindre mäng­der om en anmälan har skickats till läns­styrelsen.

Det farliga avfallet ska lämnas till en godkänd mottagare:

Hagby återvinnings­anläggning i Täby alternativt till Högbytorp i Upplands-Bro.

Vid större mängder: kontakta godkänd transportör.

Grovavfall och bygg­avfall

Mindre mängder grov­avfall kan lämnas på Görvälns åter­vinnings­central, företags­kortet behövs som betalning. Det är ett klippkort som gäller för 10 besök.

Läs mer om detta på SÖRABlänk till annan webbplats:s webbplats.

Större mängder grovavfall kan lämnas sorterat till Hagby återvinnings­anläggning mot avgift.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?