Solceller/solpaneler

Solceller används för att omvandla solens strålar till värme eller elektricitet. Kommunen tycker att det är en utmärkt energikälla som sparar både pengar och miljö.

Solkarta

Energirådgivningen erbjuder en karta över hur mycket solen skiner på olika ställen i Järfälla.

Solkarta över Järfällalänk till annan webbplats

Nya regler för solceller

Den 1 augusti 2018 införs nya bestämmelser som innebär att vissa solenergianläggningar inte kräver bygglov.

Du behöver då inte söka bygglov om du avser montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste dock följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Fram till den 1 augusti gäller det som står nedan.

Behövs bygglov?

Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun har beslutat om riktlinjer för när bygglov inte behövs för solceller. Observera att även om bygglov inte behövs skulle det i vissa fall kunna krävas anmälan om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion.

Bygglovbefrielse gäller en- och tvåbostadshuset med tillhörande komplementbyggnader om:

 • inte är kulturhistoriskt värdefullt eller ingår i ett kulturhistoriskt värdefullt område.
 • solceller som placeras tätt mot tak i takfallets lutning/riktning.
 • Solcellerna har samma kulör som taket de placeras på.
 • detaljplanen inte föreskriver särskilt taktäckningsmaterial.

Om solpanelerna/solcellerna har en annan kulör än taket de önskas placeras på så kontakta bygglovenheten.

Om solcellerna innebär att en- eller tvåbostadshusets bärande takkonstruktion behöver förstärkas ska anmälan göras.

Om solpanelerna ska placeras på verksamhet, industri eller flerbostadshus behöver du ansöka om bygglov.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?

Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta Servicecenter.

Vad behöver jag skicka in?

 1. Blanketten Ansökan om lovPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Situationsplanlänk till annan webbplats i skala 1:400
  Som visar vilken byggnad solpanelerna placeras på.
 3. Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningar som visar var solpanelerna ska placeras. Kom ihåg mått och lutning.
 4. Produktinformation
  Produktblad eller liknande som visar hur solpanelerna ska infästas, kulör och andra detaljer.
 5. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Från och med årsskiftet 2018 är bygglov och startbesked för solpaneler avgiftsbefriat. Detta för att gynna miljövänliga energikällor.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.

Senast uppdaterad: 2017-12-04

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?