Belysning

Kommunen ansvarar för skötsel av den offentliga belys­ningen i Järfälla. Totalt är det cirka 10 500 ljuspunkter.

Felanmäl trasig gatu­belysning

Ser du en gatubelysning som är släckt kan det beror på kabelfel.

Kontakta gärna kommunen för att fel­anmäla trasig gatu­belysning

Varför lyser gatu­belysningen under dagtid?

Gatubelysningen i kommunen ses över två gånger per år. När kontroll eller åtgärder pågår kan belysningen vara tänd under dagtid. Anmälda fel repareras av kommunens entreprenör. 

Så prioriteras lagnings­arbetet av trasig gatu­belysning

  • Fel som utgör fara för liv och egendom samt släckta ljuspunkter inom ett större område åtgärdas omedelbart.
  • Övriga fel till exempel fler än tre släckta ljus­punkter i rad eller mörk vägkorsning, åt­gärdas inom tre arbets­dagar efter fel­anmälan.
  • Enstaka ljuspunkter åtgärdas normalt inom en månad efter felanmälan.