Skade­anmälan för vinter­väg­håll­ning

Om du har råkat ut för en personskada, till exempel halkat omkull och brutit arm­en, eller drabbats av en egen­doms­skada, till exempel en gren som blåst ner och skadat din bil eller fått över­svämning och där Järfälla kommun antingen är:

  • fastighets­ägare (det vill säga äger aktuell mark eller byggnad)
  • ansvarig väg­hållare (det vill säga svarar för gatans eller gång­banans skötsel)
  • ansvarig för verk­samheten (det vill säga driver till exempel skol­verksamheten)

görs en skade­anmälan till kommunen. När anmälan kommer in till kommunen anmäls ärendet till kommunens försäkringsbolag som avgör om kommunen är ansvarig för skadan.

Observera att du alltid i första hand ska nyttja egna för­säkringar (till exempel fordons­försäkring, hem- eller olycks­falls­försäkring med mera) innan du riktar ett krav mot kommunen för den upp­komna skadan.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skade­ståndsskyldig krävs som regel att kommunen genom oakt­samhet, vårdslöshet eller annan försumlighet har orsakat skadan. Enbart det faktum att en skada inträffar är oftast inte tillräckligt i sig för att kommunen bli skade­stånds­skyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte.

Skador på staket, brev­lådor och häckar

Placera inte ett staket, en häck eller en brev­låda på kommunens mark eller vid tomtgräns. Ersättning kan inte betalas ut vid fel­placering om det uppstår skador vid snö­röjningen.

Till din hjälp finns kommun­kartan som visar vart din tomtgräns går. I kommun­kartan kan du söka på adress eller fastighetlänk till annan webbplats

Vid eventuell skada som orsakats av kommunens snö­röjare på till exempel staket och mur åtgärdas dessa oftast på våren och det utförs av kommunens personal.

Anmälan ska göras skriftligt till kommunen. Kommunen kommer att dokumentera skadan på plats och tar kontakt med fastighets­ägaren för vidare hand­läggning.

Anmälan

En skriftlig anmälan ska göras till tekniska nämnden i Järfälla kommun. Där ska du ange:

  • tidpunkt
  • plats för olyckan
  • en skiss över skade­platsen
  • eventuellt fotografi
  • ersättnings­anspråk

Vid handläggning av ärendet kan kommunen begära in nöd­vändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan. Bifoga kvitton på dina kostnader och utlägg i din skade­anmälan. Fotografera skadan och skriv ner datum och tidpunkt.

Postadress

Tekniska nämnden
Järfälla kommun
177 80 Järfälla

E-post:
tekniska.namnden@jarfalla.se

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?