Vägarbeten och trafik­störningar

Barkarby, Skälby och Veddesta

Avstängd gång- och cykelväg på bro över Akallalänken

En kortare sträcka av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet stänger vi av idag, 25 oktober. Detta på grund av att arbetena med att bygga E4 Förbifart Stockholm kommer att börja i detta område.

Gång- och cykelvägen stängs av mellan Sjöhällsstigen (Järvafältet) och Gamla Enköpingsvägen (Eriksberg). Ni som går och cyklar kommer under byggtiden att ledas om till befintlig gång- och cykelväg utefter Norrviksvägen, under Akallalänken och vidare till Järvafältet.

Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart ca 2021-2022.

Läs mer på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Barkarbystaden - ny cirkulationsplats

Var? Korsningen Herrestavägen och Kalvshällavägen nära Barkarby handelsplats

Vad? Ny cirkulationsplats.

När? Arbetet inleds den 1 oktober och beräknas färdigt den 21 november.

Varför? För att skapa en smidigare och säkrare trafikmiljö.

Konsekvenser för trafik? Begränsad framkomlighet. Välj gärna annan väg till/från Barkarbystaden. Exempelvis Majorsvägen eller Barkarbyvägen.

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan här

Nya tunnelbanan – utbyggnad till Barkarby

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station. Just nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om pågående arbeten här och hur de påverkar omgivningen. länk till annan webbplats

Jakobsberg

 

Brorenoveringar på Viksjöleden

Var? Viksjöleden, två stycken broar mellan Mälarvägen och Plogvägen/Lantmäterivägen

Vad? Broarna är cirka 50 år gamla och i behov av renovering. Bland annat byts tätskikt, betongskador åtgärdas och trasiga räcken lagas.

När? Renoveringen blir färdig under hösten 2018.

Varför? Broarna underhålls för att få en längre livslängd.

Konsekvenser för trafik? Mindre störningar och nedsatt hastighet.

Arbeten i Hammarparken

Var? Hammarparken.

Vad? Underjordiskt dagvattenmagasin ska anläggas. Magasinet utgör en av flera renande och fördröjande dagvattenåtgärder som kommunen planerar att utföra under de kommande åren. Vi rustar också upp hundrastgården och anlägger en ny bollplan för fotboll, basket och bandy samt en mindre lekyta. 

När? Byggstart augusti 2018. Arbetet beräknas vara klart oktober 2019.

Varför? För att förbättra vattenkvaliteten.

Konsekvenser för trafik? Under tiden arbetet pågår kommer en omfattande del av parken att vara avstängd och gående och cyklister hänvisas till andra vägar. För boende i området kommer anläggningsarbetet att innebära en del störningar i form av transporter, buller och damm samt begränsad tillgång till parken.

Åtgärder i Görvälns naturreservat - Kallhällsbadet

Kommunen har utfört en säkerhetsbesiktning med arborister som gått igenom träden i Kallhällsbadets område, eftersom det är ett mycket välfrekventerat område där många vistas under och i närheten av träden. Nu utför arboristerna de nödvändiga säkerhetsbeskärningarna av träden och gör även vitalitetsbeskärningar av gamla grenbeskärningar som utförts felaktigt. De ca 10 träd som i samband med säkerhetsbesiktningen visat sig vara riskträd kommer att fällas senare under vinterhalvåret.

Ombyggnad Jakobsbergs centrum

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? Nya bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

När? Start hösten 2017.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel- gång- och bilvägar. Vissa parkeringsplatser försvinner under byggperioden.

Detaljplan för Jakobsbergs centrala delar

Fjärrvärmearbete på Folkungavägen

Var? Folkungavägen mellan Vasavägen och Tornervägen

Vad? EON lägger ned fjärrvärme under gatan

När? Beräknas vara klart december 2018

Konsekvenser för trafik? Södra körbanan avstängd mellan Vasavägen och Tornervägen. Omledning av trafik via Vasavägen, Frihetsvägen, Dackevägen. Gående hänvisas till andra sidan

Kallhäll och Stäket

Framkomlighetsproblem på Rotebroleden och Enköpingsvägen

Rotebroleden kommer under en längre period ha framkomlighetsproblem. Samtidigt sker även byggarbeten av fjärrvärmeledningar utmed Enköpingsvägen av Eon under 2018 - 2019. Kommunen arbetar tillsammans med Eon att göra trafiksituationen så bra som möjligt efter rådande förhållanden.

Omläggning av vattenledningar på Bodaängsvägen

Var? Bodaängsvägen

Vad? Omläggning av vattenledningar i egen regi.

Varför? För att långsiktigt säkerställa en god vattenförsörjning.

När? Från december 2017 till hösten 2018.

Konsekvenser för trafik? Lokala störningar.

Konsekvenser för dricksvattenförsörjningen? Det kan förekomma störningar i dricksvattenleveransen både på Bodaängsvägen och i omkringliggande områden.

Renovering av spillvattenledningar vid Molnsätra, Kallhälls villastad

Var? Över jordbruksmarken vid Molnsätra, mellan Syrenvägen och E18

Vad? Renovering av spillvattenledningar. Entreprenör Aarsleff Rörteknik AB

När? Augusti 2018

Konsekvenser för trafik? Ingen

Omläggning av vattenledningar på Näckrosvägen, Kallhälls villastad

Var? Näckrosvägen, Kallhälls villastad

Vad? Omläggning av vattenledningar i egen regi.

När? Hösten 2018. Arbetet startar i augusti.

Konsekvenser för trafik? Begränsad framkomlighet.

Konsekvenser för dricksvattenförsörjningen? Det kan förekomma störningar i dricksvattenleveransen på Näckrosvägen och i omkringliggande områden.

Stäkets verksamhets­område

Var? Rotebroleden, både norra och södra sidan.

Vad? Ett nytt verksamhets­område.

När? Påbörjar arbetet sen höst 2016. Färdigt slutet 2018.

Konsekvenser för trafik? Allmännings­­vägen kommer vara avstängd i perioder och ledas om genom det nya verksamhets­­området.

Slammertorpsvägen

Var? Slammertorpsvägen mellan Mejerivägen och trädallén innan Kallhäll station.

Vad? Breddning av gång- och cykelbana och utbyte av belysning.

När? Färdigt oktober 2018.

Konsekvenser för trafik? Mindre yta för gående och cyklister.

Viksjö

Renovering och ombyggnad av Viksjö Centrum

Vad? Gångstråk med planteringeringar utefter kanten mot centrumbyggnaden. Torgyta med plats för torghandel. Ett nytt torg som är tillgänglighetsanpassat och tilltalande att vara på. Ny plattsättning, träd, ny belysning, och en ny julgransfot

Konstverk med vatten på torgytan, stadsparken mellan kyrka och skola rustas, förbättring av dagvattenhantering

Busshållplatsen flyttas från kyrkan till Plogvägen. avloppsledning framför kyrkan byts ut vilket ger ett djupt schakt.

Varför? För att få ett nytt och trevligare torg, tryggare trafikmiljö samt bättre dagvattenhantering.

När? Påbörjas slutet av 2017 och färdigställs slutet av 2018

Konsekvenser för trafik? Förändringar med parkering på grund av arbetet, en del av parkeringsplatserna kommer vara korttidsparkering på den stora parkeringen vid Plogvägen

Andra störningar? Återvinningsstionen vid Plogvägen flyttas under renoveringen till södra parkeringen vid Viksjöplan

Läs mer om ombyggnaden av Viksjö Centrum

Senast uppdaterad: 2018-09-03

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?