På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Stads­utveckling och detalj­planer

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I plan­processen vägs enskilda och all­männa intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslut­ande­­rätt i plan­erings­frågor, plan­monopol. Plan­processen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

Kommunens översiktliga planering tar politikerna ställning till i en översikts­plan eller i en fördjupning av denna. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller områdes­bestämmelser.

Kommunstyrelse­förvaltningen arbetar fram de olika planerna i samarbete med kommunens övriga förvaltningar samt fastighets­ägare och andra berörda intressenter och myndigheter.