Barkarby­staden III

Visionsvy Barkarbystaden III

Detaljplan för Barkarby­­staden III

Detaljplanen för Barkarbystaden III blev antagen i kommunfullmäktige den 19 mars 2018. Beslutet inväntar nu laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ca 4100 - 4400 lägenheter i flerbostadshus och småhus. Planen möjliggör utbyggnad av en blandstad med bostäder, service, centrumverksamheter, skola, torg och parker. Planen bidrar till fortsatt utbyggnad av Barkarbystaden och ligger i ett attraktivt läge nära kommande tunnelbana och grönområden.

Parallellt med planarbetet har ett kvalitetsprogram tagits fram som är ett komplement till planhandlingarna. Programmet anger kvalitetsprinciper för stadsmiljön på allmänna platser och inom kvartersmark. Kvalitetsprogrammet antogs i kommunfullmäktige den 19 mars 2018.

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av planarkitekt Teresa Westman, telefon: 08-580 298 91, e-post: teresa.westman@jarfalla.se

Skede i planprocessen

Aktuella handlingar

Kvalitetsprogram

 1. Senast ändrad: 2018-05-15 08.42 • Storlek: 4.8 MB

 2. Senast ändrad: 2018-05-15 08.42 • Storlek: 805 kB

Antagande detaljplan

 1. Senast ändrad: 2018-03-26 12.23 • Storlek: 1.1 MB

 2. Senast ändrad: 2018-03-08 13.37 • Storlek: 4.2 MB

 3. Senast ändrad: 2018-03-08 13.37 • Storlek: 4.5 MB

 4. Senast ändrad: 2018-03-08 13.37 • Storlek: 1.1 MB

 5. Senast ändrad: 2018-03-08 13.37 • Storlek: 412.5 kB

 6. Senast ändrad: 2018-03-08 13.37 • Storlek: 3.6 MB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2018-03-08 13.46 • Storlek: 1.2 MB

 2. Senast ändrad: 2018-03-08 13.46 • Storlek: 2.2 MB

 3. Senast ändrad: 2016-09-08 16.33 • Storlek: 687.7 kB

 4. Senast ändrad: 2017-09-05 12.10 • Storlek: 6.9 MB

 5. Senast ändrad: 2016-09-08 16.33 • Storlek: 343.5 kB

 6. Senast ändrad: 2017-09-28 16.43 • Storlek: 1.4 MB

 7. Senast ändrad: 2018-03-08 13.46 • Storlek: 4.7 MB

 8. Senast ändrad: 2018-03-08 13.46 • Storlek: 485.7 kB

 9. Senast ändrad: 2016-09-23 09.58 • Storlek: 1.4 MB

 10. Senast ändrad: 2018-03-08 13.44 • Storlek: 4.1 MB

 11. Senast ändrad: 2017-09-05 12.10 • Storlek: 1.4 MB

 12. Senast ändrad: 2018-03-08 13.37 • Storlek: 8 MB

Tidigare planskede

Granskning

 1. Senast ändrad: 2017-09-05 12.09 • Storlek: 4.5 MB

 2. Senast ändrad: 2017-09-05 12.09 • Storlek: 5.5 MB

 3. Senast ändrad: 2017-09-05 12.09 • Storlek: 1.4 MB

 4. Senast ändrad: 2017-09-05 12.09 • Storlek: 160 kB

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2016-09-08 16.33 • Storlek: 437.1 kB

 2. Senast ändrad: 2016-09-09 13.36 • Storlek: 9 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2015-12-22 14.15 • Storlek: 94.7 kB

 2. Senast ändrad: 2015-12-22 14.15 • Storlek: 354.3 kB

Behovs­bedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljö-bedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.  

Samråd - behovsbedömning

 1. Senast ändrad: 2015-12-22 14.31 • Storlek: 8.2 MB

Senast uppdaterad: 2018-03-26

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?