Barkarby­staden III

Visionsvy Barkarbystaden III

Detaljplan för Barkarby­­staden III

En ny detaljplan har tagits fram för en del av Barkarbystaden kallad Barkarbystaden III. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ca 4300 lägenheter i flerbostadshus och småhus. Planen möjliggör utbyggnad av en blandstad med bostäder, service, centrumverksamheter, skola, torg och parker. Planen bidrar till fortsatt utbyggnad av Barkarbystaden och ligger i ett attraktivt läge nära kommande tunnelbana och grönområden.

Planarbete pågår.

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av planarkitekt Teresa Westman, telefon: 08-580 298 91, e-post: teresa.westman@jarfalla.se

Den som inte senast under gransknings­tiden framfört skriftliga synpunkter på plan­förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.


Skede i planprocessen

Aktuella handlingar

Granskning

Utredningar - granskning

Tidigare planskeden

Plansamråd

Utredningar

Planuppdrag

Behovs­bedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljö-bedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.  

Samråd - behovsbedömning

Senast uppdaterad: 2017-09-05

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?