På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Veddesta,etapp I

Detaljplan för Veddesta etapp 1, fastigheten Veddesta 2:27 med flera.

En ny detaljplan har tagits fram för Södra Veddesta etapp 1, fastigheten Veddesta 2:27 m fl. Planens syfte är att möjliggöra en centrumnod för kollektivtrafik och nya bostäder, kontor, handel och hotell i ett kollektivtrafiknära läge samt skapa goda för­skole­miljöer. Planen ger förutsättningar att utveckla området kring Veddesta­bäcken till ett grönt stråk med plats för möten.

Planförslaget har varit utsänt på plansamråd under tiden 10 augusti – 25 september 2016.  Vi har under samrådet fått in många synpunkter som vi nu går igenom och sammanställer. Synpunkterna kommer att redovisas och kommenteras i en samråds­redogörelse som tillsammans med övriga planhandlingar utgör underlag för beslut om granskning i kommun­styrelsens planutskott.

Upplysningar lämnas av:

Planfrågor:  Dino Alijagic, telefon 08-580 287 91 dino.alijagic@jarfalla.se
Exploateringsfrågor: Josefine Idbrant, e-post: josefine.idbrant.k@jarfalla.se

 

 Rapport

 Aktuella planhandlingar

Plansamråd

Utredningar plansamråd

Tidigare planskeden

Utökat planuppdrag

Planuppdrag detaljplan

Godkänt planprogram

Programsamråd

Uppdrag program