Växthusvägens förlängning

Detaljplan för Växthusvägens förlängning, del av fastigheten Skälby 46:21 m fl, Järfälla kommun

Detaljplanen ska ligga till grund för en förlängning av Växthusvägen i Stockholm till Vinlandsvägen i Järfälla. Denna detaljplan omfattar sträckningen genom Järfälla. Den del av Växthusvägens förlängning som berör Stockholm utarbetas av Stockholms stads stadsbyggnadskontor.

Planområdet omfattar cirka 25 ha och ligger i den sydvästra delen av Järfälla kommun. Det gränsar till befintliga bostäder i Backlura i Stockholm, omfattar en stor del av naturområdet mellan Viksjö golfbana och Vegaområdet i Skälby och sträcker sig fram till Vikingavägen och Vinlandsvägen i nordost. Vägen ska vara en gen förbindelse mellan Västerort och Veddesta, Jakobsberg och Barkarby handelsplats. Den ska också avlasta Skälbyvägen och Ekvägen samt utgöra tillfart till framtida bebyggelse i Ormbacka.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2011-12-01.


Planhandlingar