Plan­processen

Utdrag ur plankarta.

Genom detalj­planer regleras markens användning och be­byggelsens utform­ning mer i detalj. Syftet med detalj­planen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar inom ett visst område. Detalj­planen är juridiskt bindande.

Pågående detaljplaner

På sidan Pågående planarbete kan du läsa om de plan­arbeten som pågår just nu.

Färdiga detaljplaner

Stora delar av de tätbebyggda områdena i kommunen täcks av  gällande detaljplaner. Detaljplaner som vunnit laga kraft finns redovisade på sidan Planarkiv. För infor­mation om detaljplaner kontakta kommun­styrelse­förvaltningen, plan­avdelningen. Besöksadress Vasaplatsen 11 i Jakobsbergs centrum, telefon 08-580 285 00.

Ändringar av Plan- och bygglagen efter 1 januari 2015

Plan- och bygglagen har förändrats och det innebär att några nya begrepp intro­duceras. Detaljplaner som börjar sin hand­läggning efter den 1 januari 2015 får nya förfaranden. Det som tidigare var enkelt planförfarande blir standardförfarande.  Det tidigare normala plan­förfarandet kallas i fort­sättningen för utökat plan­förfarande.

Detaljplaner som påbörjats innan första januari 2015 handläggs enligt PBL 2010:900 behåller sina gamla förfaranden, det vill säga enkelt- respektive normalt plan­förfarande.

Läs mer här:

Boverkets information om detalj­planeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?