Vattnet­ i Järfälla

Dricks­vatten från Mälaren

Norrvattens vattenverk vid Görväln producerar dricks­vatten till Järfälla och flera andra kommuner. Vattnet tas från Mälaren och renas i flera steg. Prover tas på vattnet för att kontrollera att vattnet håller en god kvalitet.

Vattnet leds därefter via ledningar i marken ut till alla användare. Ur vatten­kranarna kommer sedan rent och gott vatten. Regel­bunden prov­tagning säkerställer god kvalitet hela vägen fram till konsumenten.

Här kan du läsa mer om dricks­vattnet i Järfälla

Spillvatten leds bort och renas

När dricks­vattnet har använts rinner det ut i avloppet och kallas då för spillvatten. Spill­vattnet leds via lednings­nät och pump­stationer till ett avlopps­reningsverk där vattnet renas innan det släpps ut i Östersjön. Prover tas för att kontrollera att renings­kraven uppfylls.

Var noga med att inte spola ner skräp och annat som kan orsaka stopp eller förorena vår miljö!

Här kan du läsa mer om spill­vatten

Regnvatten om­händer­tas

Regn och smältvatten rinner normalt ner i marken och bildar grund­vatten. I en stad med hård­gjorda ytor leds istället vattnet oftast bort i ledningar och diken. Detta vatten kallas för dagvatten. Dagvatten innehåller ofta oljor och andra föroreningar som inte är bra för vår miljö. I dag byggs därför bland annat sedimentations­dammar för att rena dagvattnet.

Här kan du läsa mer om dagvatten­hanteringen i Järfälla

Enskild vatten­försörjning

Boende utanför tätbebyggt område måste i vissa fall ordna vattenförsörjningen själv, vanligtvis genom att anlägga en brunn och en mindre avlopps­anläggning. Den som har enskild brunn eller avlopps­anläggning är själv ansvarig för kontroll av vatten­kvalitet samt för att lagar och tillstånds­krav är uppfyllda.

Här kan du läsa mer om vatten från egen brunn

Här kan du läsa mer om eget avlopp

Badvatten

Järfälla har många trevliga badplatser. Provtagning ut­förs på alla kommunala bad under bad­säsongen. Normalt är badvattenkvaliteten bra i kommunen.

Här kan du läsa mer om badvatten i Järfälla

Anslutning till vatten- och avlopps­anläggning (servis­anmälan)

Ladda ner blankett för begäran om anslutning till vatten- och avlopps­­anläggning (servisanmälan)PDF

Senast uppdaterad: 2018-11-13

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?