2017-03-08

Forskning och utveckling inom samhällsbyggnad

Järfälla kommun blir delägare i bolaget Barkarby Science Park tillsammans med intresserade parter inom näringsliv, akademi och samhälle. Barkarby Science Park ska satsa på forskning, utveckling och entreprenörskap inom hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling.

Barkarby Science Park etableras i Järfälla där Barkarbystaden, norra Europas största område för stadsutveckling, växer fram. Barkarby Science Park blir en arena där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva forskning, utveckling och skapa förutsättningar för att ny teknik och nya metoder inom hållbar stadsutveckling snabbt kan testas i verkliga förhållanden och få praktisk tillämpning.

– I Barkarby har vi just nu norra Europas största stadsutvecklingsområde. Vi vill att det också ska bli den bästa staden att leva i. Genom det här samarbetat kommer idéer och innovativa lösningar inom hållbar samhällsbyggnad att kunna utvecklas och förverkligas här i Järfälla, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Järfälla kommun driver redan i dag ett antal utvecklingsprojekt för hållbar samhällsutveckling i nära samverkan med andra aktörer.

– Vår bedömning är att det finns ett brett intresse och goda förutsättningar att etablera Barkarby Science Park AB. I ett gemensamt ägt bolag får delägarna en enkel och tydlig samverkansform, säger Claes Thunblad.

Beslutet om att Järfälla kommun blir delägare i Barkarby Science Park fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 6 mars. Järfälla kommun investerar 200 000 kr i aktiekapital samt 1,7 MSEK för driftkostnader 2017 och 2018. Investeringen finansieras med intäkter från exploatering. Nästa steg i processen är att tillsammans med övriga delägare ta fram aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för bolaget.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar