2017-03-10

Planer för 300 nya hyresrätter i Barkarby

Vy från norr, Vålberga, Barkarby.

Järfälla kommun skriver avtal om markanvisning med Järfällahus AB för 300 nya hyresrätter, förskola och aktivitetshus i Barkarby, nära kollektivtrafik och den kommande tunnelbanestationen.

Järfälla kommun markanvisar delar av fastigheten Vålberga 3:1 till Järfällahus AB och påbörjar samtidigt arbetet med att ta fram förslag till detaljplan. Fastigheten omfattar en byggrätt om 15 000 kvadratmeter.

På fastigheten, som ligger söder om Barkarby centrum nära pendeltåg, buss och kommande tunnelbana, planeras för 300 hyresrätter, en förskola, lokaler för aktivitetshus samt fina park-, natur och rekreationsytor med bland annat parklek och utegym. De motions- och promenadvägar som finns i området i dag, liksom gång- och cykelvägar, ska tas tillvara och förbättras.

– Järfälla behöver bostäder med varierade upplåtelseformer som passar människor i livets olika skeenden. Därför låter vi Järfällahus åter börja bygga allmännyttiga bostäder. Detaljplaneuppdraget innebär att vi nu möjliggör för 300 hyresrätter i Barkarby, vilket också stärker förutsättningarna för service och handel i området, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Järfälla kommun och Järfällahus AB har för avsikt att signera köpeavtalet vid årsskiftet 2019/2020. Besluten om markanvisning med Järfällahus samt framtagande av förslag till detaljplan för fastigheten fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 6 mars.

Vy från ovan, Vålberga, Barkarby.

Karta över området, Vålberga, Barkarby.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar