Innehåll

Hantera avfall och återvinning

Här kan du läsa om hur du hanterar ditt avfall och din återvinning i Järfälla, och vad du kan göra för att bidra till en bättre miljö. Idag går det mesta att återbruka eller lämna till återvinning. När du källsorterar bidrar du till ett kretslopps­samhälle där vi tar tillvara på våra resurser.

Vi konsumerar allt mer och med det ökar mängden avfall. Med tanke på att våra natur­resurser är begränsade, att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.

Lämna och sortera ditt avfall

Se och ändra ditt avfallsabonnemang

Secondhand och åter­användning

Vad händer med det jag sorterar?

Hjälp att sortera - Sorteringsguide

Ny i Järfälla? Allt du behöver veta om avfallshanteringen

Avfallsplanen 2021-2032

Järfälla har tillsammans med nio andra kommuner i norra Stockholm ett gemensamt avfallsbolag (SÖRAB) och en gemensam avfallsplan. Avfallsplanen innehåller mål och nyckeltal som följs upp årligen.

Hur mycket samlar vi in? Hur behandlar vi avfallet?

Se statistik och följ utvecklingen på Miljöbarometerns webbsida

Läs avfallsplanen

Lämna och sortera ditt avfall

Matavfall Restavfall Förbackningar och Tidningar Trädgårdsavfall Grovavfall Elavfall Farligt avfall Byggavfall

Sorteringsguide

Vill du veta mer om hur du ska sortera? Besök SÖRAB:s smidiga och lättlästa guide.

SÖRAB:s sorteringsguide

Så sorterar du i Barkarbystaden

Återvinningscentraler

På återvinnings­centralerna kan du lämna det som du inte behöver för att återanvändas eller för återvinning. Det finns även en mobil återvinningscentral som gör besök i olika kommundelar.

Återvinningscentraler

Mobil återvinningscentral

Regler, riktlinjer och villkor för avfall och återvinning

Här kan du läsa Järfälla kommuns avfallsföreskrifter, avfallstaxa och information om vad som är en fastighetsägares ansvar.

Se regler, riktlinjer och villkor

Att tänka på vid nybyggnation eller ombyggnation

Secondhand och återanvändning

Det slängs otroligt mycket fina saker som skulle kunna komma till nytta för någon annan istället för att bli avfall. Har du möbler, kläder, lek­saker eller liknande som du har tänkt att slänga? Är de fortfarande användbara eller kan lagas finns oftast andra som behöver eller vill köpa det.

Lämna till återanvändning

  • I kommunen finns det flera secondhandbutiker, klädinsamling vid återvinningsstationer och en återbruks­container på Görvälns återvinningscentral.
  • Det finns webbplatser på internet, eller annonser i tidningen där du kan annonsera om det som du vill sälja.
  • Det finns flera olika organisationer som kan hämta möbler om de bortskänkes, dessa används till dem som är behövande.
  • Vissa verksamheter som tar hand om fungerande kläder och möbler kan hämta dina gamla saker vid din fastighet.

Vad händer med det jag sorterar?

Så här kan avfall som sorteras komma till användning 

Restavfall

Restavfallet transporteras till eftersorteringsanläggningen i Brista och sedan förbrännings­anläggningarna. I Brista sorteras metaller och plastförpackningar ut för att återvinnas. I förbränningsanläggningarna produceras fjärrvärme och elektricitet. Askan som blir över återbrukas, om sammansättningen tillåter, som konstruktionsmaterial. Resten går till deponi.

Matavfall

Matavfallet rötas i Uppsala och Upplands Bro. Rötning är en mikrobiologisk ned­brytning av organiskt material som bildar biogas och biogödsel. Biogas används bland annat som drivmedel. Biogödsel används till lantbruket.

Farligt avfall

Farligt avfall behandlas på olika sätt:

  • Det som går att rena återvinns och används igen.
  • Annat bränns i särskilt godkända förbrännings­anläggningar.
  • Det som inte tas om hand som ovanstående sätt slutförvaras under
    kontrollerade former på en deponi som är särskilt godkänd för detta.
  • Inlämnade kyl- och frysskåp/boxar töms på freon innan vidare hantering.

Elavfall

De miljöfarliga ämnena tas bort och sedan kan metall­delarna återvinnas. Dessa skickas till smältverk där man framställer ren koppar, aluminium, järn och ädelmetaller att använda i nya produkter. 

Elektronikproducenterna har en gemensam tjänst för att göra återvinnings­processen smidigare och erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem – El-Kretsen .

Förpackningar

Förpackningar går till åter­vinning för tillverkning av nya förpackningar. T.ex. skickas glasförpackningarna till Svensk Glasåtervinnings anläggning i Askersund, de flesta pappersförpackningarna återvinnins i Fiskeby och platsförpackningarna skickas till eftersortering i Motala.

Mer om FTIs förpackningsinsamling

Mer om MTRs förpackningsinsamling

Grovavfall

Grovavfall som lämnas in osorterat transporteras till SÖRABs anläggningar för en efterssortering. Det som är brännbart återvinns genom energi­utvinning i avfalls­förbrännings­anläggningar och blir till värme och elektricitet. Grovavfall som lämnas in sorterat på återvinningscentraler skickas till behandling, t.ex. skickas metallen till återvinning hos smältverken.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall tas till vara, flisas och komposteras. Det kan sedan användas som till exempel planterings- eller anläggningsjord.

Fakturahistorik

Få en överblick över dina vatten- och avfallsfakturor.

Gå till mina abonnemang (e-tjänst)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp