Innehåll

Elavfall

Bildskärm, vattenkokare, mobiltelefon, batterier, glöd- och lågenergilampor, sladdar och laddare, leksak med batteri

Elavfall är "allt med sladd eller batteri" eller allt som behöver elektricitet för att fungera och ska lämnas till åter­vinning när de är förbrukade. Kan lämnas in i butiker, "Samlaren"-skåp och åter­vinnings­centraler eller hämtas hemma hos dig. De kan inne­hålla farliga ämnen som kvicksilver. 

Det lönar sig!

Enbart omhändertagandet av kyl­skåp ger en koldioxid­­besparing på 1,2 miljoner ton varje år.

Vad sorteras som elavfall?

Allt som har sladd eller är drivs av batteri räknas som elavfall. Om produkten har inbyggda batterier ska hela föremålet lämnas in. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall.

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly samt andra ämnen som är skadliga för människor och miljön. Handskas försiktigt med sådana produkter, läs nedan var du kan lämna in dem. Om en lågenergilampa går sönder hantera dem försiktigt och olika beroende på om den är kall eller varm.

Exempel på elavfall

 • Kyl- och frys, tvätt- och diskmaskiner, torkskåp, spisar, mikro­vågsugnar, brödrostar, elvispar, hårtorkar, rakapparater, el­tandborstar, strykjärn, solarier, handverktyg, borrmaskiner, eldrivna trädgårdsredskap, eldrivna gräsklippare
 • Datorer, skrivare, kontorsutrustning, TV- och videoutrustning, TV-spel, radioapparater, cd-spelare/stereo, band­spelare
 • Telefoner, telefonsvarare, faxar, kameror och fotoutrustning, klockor, spel, leksaker
 • Lysrör, armaturer, elsladdar, lågenergi- och glödlampor. (Lågenergi­lampor och lysrör inne­håller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver.) 
 • Batterier, alla sorter, både små och stora. 

Företagen är ansvariga

Alla företag som säljer elektroniska produkter måste ta hand om sina förbrukade varor och därmed hjälpa till att sluta kretsloppet. Därför skapade elektronik­producenterna via sina bransch­organisationer en gemensam tjänst för att göra återvinnings­processen smidigare – El-Kretsen som ska hjälpa producenterna att uppfylla sitt producent­ansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlings­system.

Elavfall med producent­ansvar är TV, dator, video, radio, vitvaror, vattenkokare, mikrovågsugn, kamera, klockor, mobiltelefoner, hushållsmaskiner etc.

Lämna i din butik

Butiker har ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all konsument­elektronik som är mindre än 25 cm. Större produkter tas emot enligt principen en mot en, det vill säga att du har möjlig­het att lämna in en gammal produkt när du köper en ny motsvarande produkt i butiken. I övriga butiker gäller enbart principen en mot en. Butiken lämnar sedan vidare det insamlade materialet till ett godkänt insamlingssystem för återvinning.

Samlaren

Håll utkik efter våra "Samlaren"-skåp. De är till för elavfall som är lite mindre till exempel batterier och lampor.

Här hittar du "Samlaren":

 • Jakobsberg: Hemköp, vid ingången från Riddarplatsen
 • Barkarbystaden: ICA Maxi vid returstationen
 • Kallhäll centrum: ICA Nära
 • Stäket: Hemköp, vid returstationen
 • Veddesta: Willys vid entré/shop express
 • Viksjö: ICA, vid returstationen

Till Samlaren kan du lämna in:

 • Småelektronik: Mindre produkter som kan gå ner i inkastet - Allt som har sladd eller är drivs av batteri räknas som elavfall. Om produkten har inbyggda batterier ska hela föremålet lämnas in.
 • Batterier: både stora och små batterier (bilbatterier lämnas till återförsäljare).
 • Ljuskällor: alla typer av ljuskällor, lågenergi- och glödlampor.

Boende i villa, radhus eller parhus med egen avfallshantering

Detta gäller för dig med egen avfallshantering. Samordnas din avfallshantering av en samfällighet eller bostadsrättsförening är det föreningen som beställer hämtningen av elavfall genom att teckna abonnemang för detta.

Enstaka hämtningar

I ditt abonnemang ingår kostnadsfri hämtning hemma hos dig av mindre elavfall (i den röda boxen som också används till farligt avfall) och till större elavfall som exempelvis kyl och frys, torktumlare, tvättmaskin, spis eller mikrovågsugn. Beställ hämtning vid behov senast fem arbetsdagar innan hämtnings­dagen som är fredagar varannan vecka. Saknar du en röd box? Beställ en gratis nedan.

Hämtning sker:

 • Jämna veckor: Skälby, Barkarby och Viksjö
 • Udda veckor: Jakobsberg, Kallhäll och Stäket

Beställ enstaka hämtning av större elavfall

Beställ enstaka hämtning av röd box

Beställ röd box för el- och farligt avfall genom att skriva till oss

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Elavfall kan lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Lämna på mobil återvinningscentral

Den mobila återvinnings­centralen besöker olika platser i kommunen och kan ta emot elavfall.

Lämna på mobil återvinningscentral

Boende i lägenhet

Lämna till fastighets­ägaren

I vissa bostadsområden har hyresvärden/bostadsrätts­föreningen ordnat så att du kan sortera ditt elavfall. Kontakta din fastighetsägare för mer information om hanteringen av elavfall ditt bostadsområde.

Har du inte möjlighet att sortera elavfall där du bor så försök gärna påverka din fastighetsägare att börja med det.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Elavfall kan lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Lämna på mobil återvinningscentral

Den mobila återvinnings­centralen besöker olika platser i kommunen och kan ta emot elavfall.

Lämna på mobil återvinningscentral

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

För att de boende lätt ska kunna sortera ut elavfall kan du som fastighets­ägare instal­lera olika kärl, elrullbur eller boxar för en enklare hantering. Det är ditt ansvar att ordna med gemensamt avfallsutrymme samt att beställa hämtning. Vid otillåten förvaring av farligt avfall som ställts i avfalls­utrymme har kommunen rätt att ta ut en avgift för extra arbeten för hämtning av farligt avfall.

Schemalagd hämtning 

Kommunen hämtar som standard på fast schema var fjärde vecka kostnadsfritt.

För förvaring av elavfallet används rullbur för elavfall och tre behållare för batterier, glödlampor och lysrörs­behållare. Finns det lite plats kan en behållare för för mindre elavfall användas i stället för rullburen.

Beställ abonnemang för elavfall (e-tjänst)

Beställ batteriholk (e-tjänst)

Beställ lysrörsbehållare (e-tjänst)

Kostnad för schema­lagd hämtning av elavfall

Kommunen hämtar elavfall kostnadsfritt 13 gånger per år på fast schema var fjärde vecka. Det går också att få det hämtat 26 gånger per år för 13 700 kr. 

Kostnad för extra hämtning

Minsta beställning är för en timme och kostar 1 080 kr.

Företag/verksam­het

Anmälnings- och tillståndsplikt vid transport av farligt avfall

Företag och andra verksam­heter får själva transportera bort upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår underförutsättning att en anmälan har skickats till länsstyrelsen.

Ett företag eller en verksamhet som transporterar mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår så behöver ett till­stånd. Ansöka om tillstånd görs hos länsstyrelsen. Som transportföretag krävs alltid tillstånd för att yrkes­mässigt transportera andras avfall.

Skyldighet att föra anteckningar och rapportera farligt avfall

I Avfallsförordningen (2020:614) finns bestämmelser som reglerar hantering samt skyldigheter gällande anteckning och rapportering av farligt avfall. Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya regler kring anteckning. Den som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om:
1. var avfallet producerats,
2. datum för borttransport,
3. transportsätt,
4. vem som ska transportera bort avfallet,
5. avfallets vikt i kilogram, och
6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Dessa uppgifter ska antecknas innan transporten av avfallet påbörjas.

Från och med den första november 2020 gäller rapporteringskrav för den som är skyldig att föra anteckningar om farligt avfall enligt avfallsförordningen. Rapporteringen ska ske till Naturvårdsverkets avfallsregister senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckning ska ha utförts.

Länk till Avfallsförordningen (2020:614)

Gå till Naturvårdsverkets register

Läs mer om skyldigheter kring anteckning och rapportering hos Naturvårdsverket

Varför finns avfallsregistret?

Sverige behöver uppfylla krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet. Detta innebär bland annat att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängligt i ett nationellt register.

Statistiken visar att det i Sverige uppstår över två miljoner ton farligt avfall varje år, men statistiken är osäker och uppdateras sällan. Dessutom har tillsynsmyndigheter svårt att följa avfallsflödena. Det nya registret gör att Sverige får bättre uppsikt över sitt farliga avfall och det ger bättre förutsättningar för att kontrollera hanteringen.

Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten att säkerställa att avfallet slutligen tas om hand på rätt sätt. Det händer fortfarande att farligt avfall dumpas i skog, sjöar och mark där det kan skada människor och miljö.

Läs vårt faktablad om farligt avfall Pdf, 176.5 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp