Innehåll

Digitala möten om den nya förpackningsinsamlingen

Från 1 januari 2027 ska kommunen hämta förpackningar från alla bostäder. Vi bjuder därför in flerfamiljshus och samfälligheter (som inte redan har förpackningsinsamling) till digitala möten om de kommande förändringarna.

Vad kommer mötena handla om?

På mötet kommer vi bland annat prata om:

  • Vad den nya lagstiftningen innebär
  • Hur kommunen arbetar med införandet av de nya lagkraven
  • Vad ni som fastighetsägare kan behöva göra
  • Tips på hur ett avfallsutrymme med förpackningsinsamling kan utformas
  • Information om när bygglov kan behövas och hur planeringsprocessen fungerar

Vi avslutar med en frågestund. I anmälan kan ni skicka in de frågor ni har.

Datum och anmälan

Vi kommer att ha 4 tillfällen med möten som ni kan välja mellan. 2 möten riktar sig till flerfamiljshus och samfälligheter som redan har gemensam avfallshantering. 2 möten riktar sig till samfälligheter som inte har gemensam avfallshantering, men där det kan finnas intresse och/eller behov av att övergå till en gemensam hantering när fler avfallsfraktioner kommer samlas in fastighetsnära. Välj den tid som passar er bäst.

Mötestillfällen för er som har gemensam avfallshantering

  • Tisdag 16 april kl 16:00 - redan varit
  • Torsdag 25 april kl 16:00 Anmäl dig här

Mötestillfällen för er som inte har gemensam avfallshantering

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp