Innehåll

Avfalls­kvarn

Bananskal som släpps ner i en avfallskvarn i en diskho

En matavfallskvarn kan vara ett alter­nativ istället för kompostering eller sortering i mat­avfalls­kärl.

Hantering av avfallskvarnar

Avfallskvarnen installeras under diskbänken och mal hushållets matavfall som sedan leds bort tillsammans med hushållets övriga spillvatten. Det är enkelt att använda avfallskvarnen.

Sätt på kvarnen och spola samtidigt vatten från kranen. Sedan är det bara att placera matavfallet i kvarnen. Små bitar kan du peta ner med en slev. Matresterna finfördelas och spolas ut med avloppsvattnet.

Boende i villa, radhus eller parhus

Om du vill installera en avfalls­kvarn ska du göra en ansökan. Det tar normalt två till tre veckor att få svar. Efter att ansökan blir godkänd kan du påbörja installationen. Varje fastighet bedöms individuellt utifrån dess förutsättningar, till exempel hur ledningsnätet ser ut.

Boende i lägenhet

Hyresvärden eller bostads­rätts­föreningen har ansvar för avfallskvarnar i ditt hus. Kontakta dem om du har frågor eller vill ha avfalls­kvarn.

Fastig­hets­ägare flerbostadshus

Om du vill ha avfallskvarnar i ett flerbostadshus så ansluts de till en egen tank i stället för det kommunala nätet. Du kan sedan ha ett abonnemang för att tömma den. Barkarby­staden är ett undantag, där finns avfallskvarnar i vissa fastigheter som är anslutna till spill­vatten­nätet.

Ansök om tillstånd att installera avfallskvarn

Företag/verk­sam­het

Om ditt företag eller verksam­het vill ha avfallskvarnar så ansluts de till en egen tank i stället för det kommunala nätet. Du kan sedan ha ett abonnemang för att tömma den.

Ansök om tillstånd att installera avfallskvarn

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp