Innehåll

Avfallsplanering vid ny- eller ombyggnation

Här kan du hitta nyttig information om hur du kan planera för avfallshantering när du bygger om eller bygger nytt.

Kommunens Tekniska Handbok

Kommunens Tekniska handbok beskriver bland annat utformningen av allmän platsmark i förhållande till kvartersmark. Utformningen påverkar möjligheten till en god avfallshantering, såsom framkomlighet och angöring för sopbilen.

Kommunens Tekniska Handbok

Kommunens riktlinjer

Här beskrivs hur avfallshantering ska utformas i Järfälla, t.ex. mått på vändplaner, angöring för sopbilar och dimensionering av olika avfallsfraktioner.

Kommunens riktlinjer (pdf) Pdf, 2.2 MB.

Boverket - avfalls­hantering

Boverkets dokument "Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk" ger dig inspiration och väg­ledning vid planering och byggande av avfalls­utrymmen, åter­vinnings­stationer och åter­vinnings­centraler.

Boverket Avfallshantering (pdf) Pdf, 6.6 MB.

Avfall Sveriges Handbok för Avfallsutrymmen

Branschorganisationen Avfall Sverige har också tagit fram en handbok som beskriver hur avfallshanteringen kan utformas.

Avfall Sveriges Handbok för Avfallsutrymmen

Planering vid nybyggnation

Här hittar du en film som förklarar hur du ska göra om du planerar att bygga nytt, för att undvika arbetsmiljö­problem. Filmen visar både bra och dåliga exempel för lämnaren och hämtaren av avfall.

Planering vid nybyggnation (film)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp