Innehåll

Frågor och svar om Järfällas nya entreprenör

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om Järfällas nya entreprenör för tömning av fettavfall.

Varför har Järfälla en ny entreprenör?

När avtalet mellan kommunen och entreprenören går ut, så säger regelverket att vi ska upphandla en ny entreprenör för tömningen av de enskilda avloppen. Efter den senaste upphandlingsprocessen så visade det sig att kommunen byter entreprenör för tömningen då den nya entreprenören vann upphandlingen.

Har din organisation fått brev om en ny entreprenör fast ni har kommunalt vatten och avlopp?

Brevet kan ha gått ut till någon som har haft en sluttömning av systemet planerad eller just genomfört en sluttömning inför påkoppling till kommunalt VA. Då kan du i sådana fall bortse ifrån brevet.

Vem är den nya tömningsentreprenören?

Den 1 april byte Järfälla kommun entreprenör som tömmer de enskilda avloppen från Sortera Industry AB, tidigare LS Tankservice, till nya entreprenören Ohlssons i Landskrona AB. Det innebär att nya fordon och ny personal kommer och tömmer avloppen hos er fastighetsägare.

Vad innebär en inventering av avskiljare?

Entreprenören har fått ett ansvar att inventera alla enskilda avlopp. Vi tänker att inventeringen säkerställer en god arbetsmiljö för de som tömmer dem samt att det bidrar till att rätt uppgifter om respektive system kommer att finnas i kommunens ärendehanteringssystem. Vilket förhoppningsvis förenklar vår handläggning.

Varför har Järfälla en ny entreprenör för tömning?

När avtalet mellan kommunen och entreprenören går ut, så säger regelverket att vi ska upphandla en ny entreprenör för tömningen av fettavskiljarna. Efter den senaste upphandlingsprocessen så visade det sig att kommunen var tvungna att byta entreprenör för tömningen då den nya entreprenören vann upphandlingen.

Vem är den nya tömningsentreprenören?

Den 1 april byte Järfälla kommun entreprenör som tömmer mat- och fettavskiljarna, från Sortera Industry AB, tidigare LS Tankservice, till nya entreprenören Ohlssons i Landskrona AB. Det innebär att nya fordon och ny personal kommer och tömmer avloppen hos er fastighetsägare.

Hur påverkar det oss som har fettavskiljare?

Det tar en stund för chaufförerna att lära sig var mat- och fettavskiljarna är placerade samt vad de behöver göra just där. Tömningen kan därför ta lite tid i början. Det kan även vara så att de kommer på andra tider än ni vant er vid sen förut.

Hur gör vi med nycklar och koder?

Nycklar och koder som våra tidigare entreprenörer hämtat ut kvitteras genom kommunen till den nya entreprenören. Ni som kund berörs vanligtvis inte av denna hantering. Om det skulle uppkomma frågor kring nycklar kontaktar entreprenören er.

Hur fungerar inventering av fettavskiljare?

Entreprenören har fått ett ansvar att inventera alla avskiljare för fett- och matavfall. Vi tänker att inventeringen säkerställer en god arbetsmiljö för de som tömmer avskiljarna. Det bidrar även till att rätt uppgifter om respektive avskiljare kommer att finnas i kommunens ärendehanteringssystem. Inventeringen är också del i vårt förbättrade servicearbete. Vi tänker att vi genom detta arbete kan svara på era frågor om fett- och matavfallsavskiljare på ett bättre och tydligare sätt. Så om entreprenören ställer frågor till er och er verksamheter om avskiljarna så är det för att vi bett dem att göra det.

Varför blir det tätare tömningar i höst?

Fettavskiljare ska tömmas minst var fjärde vecka. Anledningen till detta är att deras funktion baseras på tömning efter intervallet i enlighet med standard SS-EN 1825. Om inte avskiljningen sköts enligt standardanvisningen så finns det risk att mer fett än som är tänkt kommer ut spillvattenledningen, vilket orsakar stopp och risk för att systemen slits i onödan. Vid installation av avskiljare så ställer vi kravet att de ska uppfylla standard SS-EN 1825.

Hur påverkar tätare tömningar oss?

Det kan innebära att tömningsintervallet kan blir tätare än det ni har idag. Vilket påverkar kostnaden och den summan som ni debiteras. Om er fettavskiljare är anpassad för glesare tömning så kan ni ansöka om glesare tömningar, men ni behöver ansöka om undantag från renhållningsordningen samt då visa underlag för att avskiljaren ska tömmas mer sällan.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp