Innehåll

Frågor och svar om ditt avfall

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om din avfallshantering när du bor i villa eller radhus.

När hämtas mitt avfall?

Använd vår e-tjänst för att se vilket datum som dina kärl kommer att tömmas.

Hur ändrar jag mitt gångavstånd?

Du anmäler att du vill ändra plats på dina kärl och få ett nytt gångavstånd uppmätt med hjälp av e-tjänsten nedan. Det är inte möjligt att välja till ett gångavståndstillägg för trädgårdsavfallskärl eftersom att dom brukar vara tyngre än t.ex. kärl med restavfall eller matavfall.

Hur mäts gångavståndstillägget?

Gångavståndstillägget mäts från mitten av sopbilens bakdel till platsen där kärlen står. Ett genomsnittligt gångavstånd mäts för både ditt restavfallskärl och ditt matavfallskärl. Det är inte möjligt att välja till ett gångavståndstillägg för trädgårdsavfallskärl eftersom att dom brukar vara tyngre. I abonnemangets avgift ingår ett gångavstånd upp till tio meter. Har du behov av att ditt kärl står längre in på din fastighet tillkommer en extra avgift – ett så kallat gångavståndstillägg, se sida 11 i Järfälla kommuns avfallstaxa.

Hur ska mitt kärl vara placerat?

Kärlet ska vara placerat på tomten, men så nära bilvägen och sopbilen som möjligt. På tömningsdagen ska kärlen stå med draghandtagen vända mot chauffören. Platsen får inte ha några trösklar eller hinder. Kärlen ska kunna rulla utan lyft.

Hur ska mitt kärl vara vänt?

Kärlets draghandtag ska vara vänt mot chauffören, detta på grund av att vår entreprenör hämtar kärlet manuellt och endast kör baklastande sopbilar. Vi vet att en del har pilar på sina kärl som pekar åt andra hållet, men de stämmer alltså inte längre. Chaufförerna har fått nya klistermärken som dom kan klistra på kärlen vid behov.

Hur ändrar jag avfallsabonnemang?

Du ändrar ditt avfallsabonnemang via e-tjänsten nedan.

Länk till sidan om att förändra ditt avfallsabonnemang

Hur ansöker jag om uppehåll i hämtningen av avfallskärlen, mat- och restavfall?

Då behöver du ansöka om ett undantag från Järfällas avfallsföreskrifter. Det gör du med hjälp av e-tjänsten nedan.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifter (e-tjänst)

Jag vill att mitt avfall ska hämtas mer sällan än var sjätte vecka. Hur gör jag?

Då behöver du ansöka om ett undantag från Järfällas avfallsföreskrifter. Använd e-tjänsten som vi länkar till nedan. Du kan som lägst ha fyra hämtningar per år.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifter (e-tjänst)

Varför har jag en siffra på mitt kärl?

På vissa kärl i kommunen sitter det ett runt klistermärke med en siffra som visar hur ofta kärlet ska tömmas. Till exempel en "4" för tömning var fjärde vecka och "6" för tömning var sjätte vecka. Siffrorna hjälper chaufförerna att tömma rätt kärl på rätt vecka.

Varför hämtas matavfallet varannan vecka?

Sedan hösten 2020 töms matavfallet varannan vecka. När vi hade behovshämtning ställde de allra flesta ut sitt matavfall varannan vecka i Järfälla. Vi gjorde därför den här förändringen för att begränsa antalet turer för vår entreprenör och därmed hålla nere kostnaderna för kommunen och för Järfällas hushåll.

Du kan alltid, vid behov, beställa en extra hämtning.

Länk till beställning av en extra hämtning (e-tjänst)

Varför gick vi från behovstömning till fasta hämtningsintervall hösten 2020?

Sett till Järfällas avfallshantering under tidigare år innebär det här en mer effektiv hämtning av avfallet. Det innebär avsevärt färre turer för bilarna, vilket minskar utsläppen. Bilarna kan också ta ett område i taget, vilket minskar mängden buller och trängsel på din gata.

Det finns ett ekonomiskt behov att göra den här verksamheten mer effektiv. Regeringen har infört en skatt på förbränning av restavfall vilket innebär ökade kostnader. Avfallshanteringen bekostas inte av skattepengar utan det är en verksamhet som finansierar sig själv.

Betalar jag fortfarande en avgift per tömning?

Nej, du betalar inte längre en avgift per tömning sedan hösten 2020. Du betalar för ett abonnemang med ett visst antal tömningar per år.

Varför hämtas mitt kärl inne på tomten och inte längre från trottoaren/vägen sedan hösten 2020?

Kommunen har bestämt att från de flesta villor/radhus i kommunen så ska kärlen hämtas inne på fastigheterna, vid fastighetsgräns eller på vald plats inom 10 meter från hämtningsfordonets baksida. Det betyder att sophämtarna kommer att gå fram till dina kärl inne på fastigheten och hämta kärlen, gå till bilen med kärlet, tömma dem och sedan ställa tillbaka dem på platsen de hämtades ifrån.

Det finns några villor/radhus i kommunen som har en anvisad plats för sitt avfall. Ni som har det ska även fortsättningsvis använda den anvisade platsen för era avfallskärl.

Vår nya regel och överenskommelse med entreprenören som hämtar avfallet innebär att du som bor i villor/radhus inte behöver dra ut dina kärl till trottoaren/vägen. Entreprenören vet vilka kärl som ska tömmas och på vilka dagar kärlen ska tömmas, utifrån abonnemanget ni har valt.

Kommunen har genomfört denna förändring för att inte kärl ska står i vägen för de som promenerar och cyklar samt för biltrafiken.

Vill du inte att sophämtaren ska gå in på fastigheten ska kärlen placeras på ett sådant sätt att chauffören lätt kan komma åt kärlen för tömning från allmän platsmark. 

Vi ser gärna att avfallskärlen får en fast placering på era fastigheter, i närheten till angöringsplatsen för sopbilarna. Så att inte avståndet för att dra kärl övergår 10 meter. Chaufförerna kommer titta efter era kärl på samma plats. Vill ni byta plast för era kärl behöver ni anmäla detta till kommunen i förväg, se ” Hur ändrar jag mitt gångavstånd?”.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp