Gå direkt till sidans innehåll

Informationsbrev till fastighetsägare

Järfällas matrester blir energi. Tillsammans tar vi vara på våra resurser. Därför är insamlingen av matavfall obligatorisk i Järfälla. Innan året är slut ska alla flerbostadshus ha ett insamlingssystem. Som förening eller fastighetsägare behöver ni möjliggöra och förbereda en plats för boende att kunna slänga sina matavfallspåsar.

Viktigt med tydlig information till boende
Informationsinsatser är viktiga för att matavfallsinsamlingen ska upplevas som enkel och smidig. Att informera boende med tydliga instruktioner om hur ni i föreningen vill hantera matavfallet kan löna sig i längden då avfallet blir rätt sorterat från början.

Vilket alternativ passar er bäst?
Som förening eller fastighetsägare behöver ni välja ett system för insamling av matavfall. Det finns några olika alternativ. Om ni behöver stöd och råd kan ni kontakta kommunen så hjälper vi er och kan även komma ut på platsbesök, använd formuläret via länken nedan, för att anmäla att ni vill ha kontakt. I handboken för avfallsutrymmen kan ni se mer hur ett avfallsutrymme kan planeras, kika gärna på Avfall Sveriges vägledning.

Gå till Avfall Sveriges handbok

• Krantömmande system ska övervägas i första hand. Vid val av krantömmande system ska alltid kommunen godkänna typ av behållare och placering för god arbetsmiljö och säker tömning innan installationen görs.
• Kärl för matavfall. Kärlen ska få plats och kunna tömmas. Räkna ut hur många kärl som behövs, räkna med att cirka 10-15 hushåll kan dela på ett kärl med tömning en gång per vecka. Utse därefter en plats för kärlen, t.ex. befintligt miljörum eller i ett nytt miljörum, alternativt i kärlskåp. Måtten för ett 140 liters kärl är: bred 48 cm, djup 54,3 cm och höjd 106,5 cm.
• För hantering av förpackningar kan valfri entreprenör anlitas. Att sortera ut förpackningar ger mindre mängder restavfall.

När ni har valt system kan ni bestämma ett datum för start av införandet av matavfallsinsamling.
Kommunen levererar då kärl samt ett startpaket till alla lägenheter som består av: 1 påshållare, 1 broschyr och matavfallspåsar. Leverans sker cirka två veckor efter att ni har gjort er beställning. Leverans sker till överenskommen plats och utdelning till hushållen görs av fastighetsägare/förening. Investeringen i krantömmande behållare står föreningen/fastighetsägaren själva för, men kommunen levererar startpaket till alla lägenheter.

Vad som behöver kommuniceras till boende
• Meddela boende om när matavfallsinsamlingen börjar med eget informationsmaterial.
• Gå ut med information till boende om hur de hanterar matavfallet i erat gemensamma miljörum.
• Informera om var de kan hämta nya papperspåsar för matavfall.

Anmälan och beställa kärl eller anmäl krantömmande behållare
Anmäl er insamling av matavfall eller om ni vill bli kontaktade genom att fylla i beställningsformuläret.

Har ni inte möjlighet att samla in matavfallet?
Från den 1 januari 2022 krävs det en dispens för att inte sortera ut matavfall. Blanketten finns på kommunens webbsida och ska innehålla en plan för hur och när matavfallsinsamlingen kan börja. Ansökan är kostnadsfri.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp