Innehåll

Frågor och svar

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om inventeringen av avfallskärl. Kika gärna på filmen för att se hur en tömning går till samt mätning av gångavstånd.

När hämtas mitt avfall?

Använd vår e-tjänst för att se vilket datum som dina kärl kommer att tömmas.

Gå till e-tjänsten

Hur mäts gångavståndet, och varför?

Det är slitsamt för kroppen att vid upprepade tillfällen flytta avfallskärl långa sträckor. Kommunens entreprenör mäter därför upp alla avstånd för att kunna arbeta för, och säkerställa, en god arbetsmiljö för deras chaufförer. Gångavståndet mäts från mitten av sopbilens baksida till den plats där era kärl står. Chaufförerna kan antingen mäta avståndet med ett mäthjul eller med en lasermätare. Lasermätaren passar bra för att mäta raka avstånd medan mäthjulet passar bra för att mäta gångavstånd där man svänger med avfallskärlet.

Hur ändrar jag mitt gångavstånd?

Du anmäler att du vill ändra plats på dina kärl och få ett nytt gångavstånd uppmätt med hjälp av e-tjänsten nedan.

Har avståndet varit uppmätt tidigare?

I den gamla avfallshanteringen med behovstömning var man tvungen att dra fram sina avfallskärl till trottoaren/gatan och då gjordes ingen uppmätning av gångavstånden. Endast miljörum i flerbostadshus, avfallskärl hos verksamheter samt de villahushåll som inte hade behovstömning hade uppmätta gångavstånd. Uppmätningen blev därför också en kontrollmätning av äldre gångavstånd.

Hur definierar ni ett gångavstånd?

Gångavståndet är den sträcka som chaufförerna förflyttar avfallskärlen från hämtstället där avfallskärlen står till sopbilens baksida där avfallskärlen töms.

Hur ska mitt kärl vara placerat?

Du behöver inte längre dra ut ditt kärl till gatan eller trottoaren. Kärlet ska vara placerat på tomten, men så nära bilvägen och sopbilen som möjligt. På tömningsdagen ska kärlen stå med draghandtaget vänt mot chauffören. Platsen får inte ha några trösklar eller hinder. Kärlen ska kunna rulla utan lyft. Ett tips är att välja en plats för dina kärl där dom alltid kan stå så slipper du komma ihåg att rulla kärl. För aktuella priser för gångavstånd se kommunens avfallstaxa.

Åt vilket håll ska mitt kärl vara vänt?

Kärlets draghandtag ska vara vänt mot chauffören, detta på grund av att vår entreprenör hämtar kärlet manuellt och endast kör baklastande sopbilar. Vi vet att många har gamla pilar på sitt kärl som pekar åt andra hållet, men de stämmer alltså inte längre. Chaufförerna har fått nya pilar som dom klistrar på de kärl där det behövs.

Hur ansöker jag om uppehåll från hämtningen av matavfall och restavfall?

Då behöver ansökan om undantag från Järfällas avfallsföreskrifter. Det gör du med hjälp av e-tjänsten nedan.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifter (e-tjänst)

Varför har jag en siffra på mitt kärl?

På vissa kärl i kommunen sitter det ett runt klistermärke med en siffra som betyder hur ofta kärlet ska tömmas. Till exempel en "4" för tömning var fjärde vecka och "6" för tömning var sjätte vecka. Siffrorna hjälper chaufförerna att tömma rätt kärl på rätt vecka.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp