Gå direkt till sidans innehåll

Frågor och svar

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om inventeringen. Kika gärna på filmen för all information du behöver angående dina avfallskärl.

Varför mäts avståndet till mina kärl?

Det är slitsamt för kroppen att vid upprepade tillfällen flytta avfallskärl långa sträckor. Kommunens entreprenör mäter därför upp alla avstånd för att kunna arbeta för, och säkerställa, en god arbetsmiljö för deras chaufförer.

Varför har jag en siffra på mitt kärl?

På vissa kärl i kommunen sitter det ett runt klistermärke med en siffra som betyder hur ofta kärlet ska tömmas. Till exempel en "4" för tömning var fjärde vecka och "6" för tömning var sjätte vecka. Siffrorna hjälper chaufförerna att tömma rätt kärl på rätt vecka.

Har avståndet varit uppmätt tidigare?

I den gamla avfallshanteringen med behovstömning var man tvungen att dra fram sina avfallskärl till trottoaren/gatan och då gjordes ingen uppmätning av gångavstånden. Endast miljörum i flerbostadshus, avfallskärl hos verksamheter samt de villahushåll som inte hade behovstömning hade uppmätta gångavstånd. Uppmätningen blir därför också en kontrollmätning av äldre gångavstånd.

Hur definierar ni ett gångavstånd?

Gångavståndet är den sträcka som chaufförerna förflyttar avfallskärlen från hämtstället där avfallskärlen står till sopbilens baksida där avfallskärlen töms.

Hur mäts gångavståndet?

Gångavståndet mäts från mitten av sopbilens baksida till den plats där era kärl står. Chaufförerna kan antingen mäta avståndet med ett mäthjul eller med en lasermätare. Lasermätaren passar bra för att mäta raka avstånd medan mäthjulet passar bra för att mäta gångavstånd där man svänger med avfallskärlet.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp