Innehåll

Riktlinjer för byggprojekt

Här samlar vi de riktlinjer och kravspecifikationer som gäller för kommunens egna byggprojekt.

Kravspecifikationer

Kravspecifikationer anger de krav som ställs av Järfälla kommun för respektive område. Kraven måste alltid följas och det är inte tillåtet att göra avsteg från dem.

Beteckningar

Beteckningar - utgåva 1 giltig från 2016-09-05 till 2023-09-04 Pdf, 815 kB.

Beteckningar utgåva 2 giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 4.9 MB.

Dörr- och rumsskyltar

Utgåva 1 - gäller från 2023-09-01 tills vidare Pdf, 562.4 kB.

Handlingar

Utgåva 2 - giltig från 2016-09-05 till 2023-09-04 Pdf, 779.3 kB.

Utgåva 3 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 1.6 MB.

Miljöarbete och dokumentation

Utgåva 1 giltig från 2016-11-30 till 2023-08-28 Pdf, 623.5 kB.

Utgåva 2 – giltig från 2023-08-28 tills vidare Pdf, 725 kB.

Märkning och skyltning

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 till 2023-09-04 Pdf, 457.7 kB.

Utgåva 3 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 1.6 MB.

Riktlinjer

Riktlinjer anger vad som skall uppnås och hur det skall uppnås, det vill säga generella ramar inom ett visst område. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som skall ange ramarna för handlingsutrymmet i en viss fråga men både uppmuntrar till och lämnar utrymme för egna lösningsförslag.

Apparatskåp

Utgåva 3 - giltig från 2021-03-28 till 2023-09-04 Pdf, 598.1 kB.

Utgåva 4 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 649.1 kB.

Belysning

Utgåva 3 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 627.2 kB.

Utgåva 4 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 623.9 kB.

Brandlarm

Utgåva 4 - giltig från 2018-10-05 till 2021-03-28 Pdf, 381.3 kB.

Utgåva 5 - giltig från 2021-03-29 tills vidare Pdf, 1.5 MB.

Bygg

Utgåva 2 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 773.2 kB.

Utgåva 3 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 1.8 MB.

Byggnadsautomation

Utgåva 4 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 1 MB.

Utgåva 5 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 1020.6 kB.

Datanätverk

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 till 2021-03-28 Pdf, 378 kB.

Utgåva 3 - giltig från 2021-03-29 tills vidare Pdf, 586.8 kB.

El och tele

Utgåva 3 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 785.2 kB.

Utgåva 4 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 897.3 kB.

Energi

Utgåva 3 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 682.2 kB.

Utgåva 4 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 613.9 kB.

Gröna tak

Utgåva 1 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 498.4 kB.

Utgåva 2 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 572.9 kB.

Hiss

Utgåva 3 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 696.5 kB.

Utgåva 4 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 620.8 kB.

Hygienrum

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 till 2021-03-28 Pdf, 703.6 kB.

Utgåva 3 - giltig från 2021-03-29 tills vidare Pdf, 741 kB.

Inbrottslarm

Utgåva 4 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 586.7 kB.

Utgåva 5 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 578.6 kB.

Konstgräs

Utgåva 1 - giltig från 2018-12-13 till 2021-03-28 Pdf, 290.2 kB.

Utgåva 2 - giltig från 2021-03-29 tills vidare Pdf, 510.7 kB.

Kökskyla

Utgåva 1 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 639.3 kB.

Köldmedia

Utgåva 4 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 593 kB.

Utgåva 5 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 584.5 kB.

Luftbehandling

Utgåva 2 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 672.2 kB.

Utgåva 3 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 744.9 kB.

Lås och dörrbeslag

Utgåva 3 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 977 kB.

Utgåva 4 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 1021.5 kB.

Passagesystem

Utgåva 3 - giltig från 2018-06-04 till 2021-03-28 Pdf, 431 kB.

Utgåva 4 - giltig från 2021-03-29 tills vidare Pdf, 584.4 kB.

Rörsystem

Utgåva 3 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 1 MB.

Utgåva 4 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 897.3 kB.

Tillgänglighet

Utgåva 1 - giltig från 2021-03-29 tills vidare Pdf, 718.5 kB.

Åskskydd

Utgåva 3 - giltig från 2021-03-29 till 2023-09-04 Pdf, 591.9 kB.

Utgåva 4 - giltig från 2023-09-04 tills vidare Pdf, 560.4 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp