Innehåll

Trafikan­ord­nings­plan 

Om du ska utföra arbeten som på något sätt påverkar fram­komligheten eller säkerheten för bil-, gång- eller cykel­trafiken behöver du ansöka om en trafik­anordningsplan (TA-plan).

Arbeten får inte påbörjas förrän trafikanordnings­planen är godkänd och under arbetets gång ska den finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

I bedömningen av ansökan tillämpas de principer som anges i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) handbok ”Gatuarbete i tätort”. Handboken finns att hämta på SKR:s webbplats (se länk nedan). Ju noggrannare ritningen är gjord, desto lättare blir an­sökan att handlägga. Hand­läggnings­tiden kan vara upp till 3 veckor. Om TA-planen är undermålig kan det ta längre tid.

Hämta SKR:s handbok "Gatuarbete i tätort

Information om avgifter för TA-planer Pdf, 183.8 kB.

Teknisk handbok

Ansökan - ISY Road

Från och med mars 2024 flyttar ISY Case in i produktsvit ISY Road. Har du några frågor om hur ISY Road fungerar?

Klicka här för att komma till ISY Road:s instruktionsfilmer

Lathund för ISY Road - Schakt och TA

Ny användare

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

  1. Skriv in din e-postadress och displaynamn, till exempel Grävfirma AB/TA-planer AB.
  2. Markera de grupper som tillhör den aktör/led­nings­ägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper. Är du osäker kan du kontakta din be­ställare.
  3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.
  4. Testa att logga in. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta ISYsupportSE@norconsult.com eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggningssidan.

Ansöknings­processen

När du som sökanden sätter status på ett ärende till "Ansökan" kan en hand­läggare på kommunen på börja hanteringen. Om hand­läggaren vill att sökanden ska komplettera ärendet ändrar handläggaren status till "Komplettera". Då får sökanden ett meddelande med uppmaningen att komplettera. När du gjort dina ändringar, ändra status till "Ansökan".

Om handläggaren bedömer att ansökan är godkänd, sätts ärendets status till "Beviljad". Både schakttillstånd och TA-plan skall ha status "Beviljad" innan arbetet får påbörjas. Sökanden får meddelande när ett ärende bli beviljat.

Handläggaren kan kontakta sökanden via meddelande­funktionen i ISY Case. ISY Case skickar även på­minnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.

När arbetet är påbörjat enligt det datum som angavs i ansökan, ska den sökanden ändra status i ärendet till "Pågående". Om TA-planen eller schakt­tillståndet behöver förlängas gör du det i ärendet. Ändringarna måste accepteras av handläggare och sökanden får ett meddelande när någon ändring sker.

När schaktarbetet avslutas och återställts ska sökanden ändra status för schakt­ärendet till "Återställd" eller "Tillfälligt återställd". TA-ärendets status ska sättas till "Avslutad" när trafik­anordningen avetablerats.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp