Innehåll

Plank, staket och murar

Lugn och ro, tydligare avgränsning eller minskad insyn? Ibland kan man behöva skärma av lite och då finns det några saker man ska tänka på. När blir ett staket ett plank, till exempel?

Behövs bygglov?

Huvudregeln är att det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Konstruktioner som staket och grindar av traditionell karaktär omfattas inte av bygglovsplikt.

Plank

Med ett plank avses inhägnader som är tätare och/eller högre än ett normalt staket. Det är inte enbart höjden som avgör när ett plank blir bygglovspliktigt. De saker som har betydelse är storlek, utförande, utformning, läge, ändamål, visuellt intryck och omgivningspåverkan.

Staket

Miljö- och bygglovsnämndens bedömning är att ett traditionellt staket, det vill säga en relativt gles konstruktion som inte är högre än 110 cm inte är bygglovspliktig. Måttet räknas från marken. Stängsel som är genomsiktliga av typen "Gunnebo" är inte bygglovspliktiga.

Inhägnader ska vara trafiksäkra och inte hindra sikten vid korsningar och utfarter (inte högre än 80 cm).

Mur

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur.

Läs mer

På Boverkets webbplats PBL Kunskapsbanken finns bra beskrivning av murar och plank och dess bygglovsplikt.

Illustration av fri sikt (trafiksäkerhet) som även gäller plank och staket

Boverkets webbplats PBL Kunskapsbanken - murar och plank

Järfällas kulturmiljöplan

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Undantag från lovplikten

Du behöver inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbyggnader. Vid uteplatsen får du bygga en mur eller ett plank upp till 1,8 meter högt inom 3,6 meter från bostadshuset. Om du tänker anordna muren/planket närmare än 4,5 meter från tomtgränsen ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov. Muren/planket får inte anordnas närmare allmän platsmark (exempelvis park eller gata) än 4,5 meter.

Lämpliga förberedelser

 1. Kolla med grannarna
  Det är alltid en bra idé att ha en dialog med dina grannar om du vill uppföra något nära tomtgräns oavsett om det kräver bygglov eller inte.
 2. Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?
  Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan kan det finnas speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan i skala 1:400
  Rita in åtgärden på baskarteunderlaget. Måttsätt och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser. Visa också alla nya och befintliga byggnader och plank på tomten.
 2. Fasadritning i skala 1:100
  Måttsätt plankets/murens längd och redovisa befintliga och nya marknivåer. Ange materialval och kulörer.
 3. Konstruktionsritning
  Konstruktionsritningen visar planket/muren i detalj och förklarar hur det är konstruerat.
 4. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Bygglov för mindre plank/mur vid ett en- eller tvåbostadshus kostar ca 4 500 kronor. Om planket/muren betraktas som större kostar bygglovet ca 8 500 kronor. Avgiften beror dock på flera faktorer och den exakta avgiften bestäms först när din ansökan prövas.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 •  
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp