Innehåll

Utvändig ändring av byggnad

Du kan behöva bygglov för att ändra en byggnads yttre utséende. Det kan till exempel vara att du målar om, byter fasad eller tak. Men det finns också andra ändringar som kan påverka byggnadens yttre som till exempel att sätta in ett fönster, installera en utvändig rökkanal eller bygga väggar på en befintlig carport.

Behövs bygglov?

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus behöver bara ansöka om bygglov för utvändiga ändringar, även kallat fasadändringar, som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Ska du installera, ändra eller ta bort ett fönster eller en dörr?

Gå till sidan om fönster och dörrar

Ska du måla om eller ändra fasaden/taket på annat sätt?

Gå till sidan om fasadbeklädnad

Läs mer

Så här fungerar bygglovsprocessen

Lämpliga förberedelser

Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?

Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta Servicecenter.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 1. Planritning i skala 1:100
  Visa ändringarna på en planritning.
 2. Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningar ska finnas på alla berörda delar av fasaden. Markera vad det är som ska ändras. Det är viktigt att det finns mått på det som ska ändras.
 3. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 4. Konstruktionsritning
  Konstruktionsritning krävs om ändringen påverkar byggnadens bärande konstruktion.

Vad kostar det?

Ansökan om bygglov för en mindre fasadändring kostar ca 4 500 kronor. Kostnaden beror på flera faktorer och den exakta avgiften bestäms när din ansökan prövas.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp