Innehåll

Förhands­besked

Inom detaljplanerat område finns det klara besked om vad du får bygga. Om du vill bygga utanför detaljplanerat område kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygg­lov. Det innebär att miljö- och bygglovs­nämnden bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga.

När du ansöker om förhands­besked bedömer vi platsens lämplighet utifrån flera olika aspekter. Bland annat under­söker vi

  • hur den nya byggnaden kommer att passa ihop med den bebyggelse som redan finns
  • hur vatten och avlopp, vägar och tillfarter kan anordnas
  • hur allmänna intressen berörs.

I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig. Ibland kan även myndigheter och organi­sationer höras.

Den sammanlagda bedöm­ningen görs mot bland annat plan- och bygglagen, miljö­balken och kommunens översiktsplan.

 

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen i två år. Det innebär att vi inte kan avslå en ansökan om bygglov som stämmer överens med förhandsbeskedet, förutsatt att ansökan kommer in under tvåårsperioden.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

  1. Situationsplan i skala 1:400
    Här ska alla byggnader vara inritade. Mått till byggnader ska anges vinkelrätt från tomtgränser.
  2. Beskrivning av föreslagen VA-lösning
  3. Beskrivning av tänkt byggnad
    Exempelvis byggnadsarea, våningsantal, vind, källare, tillfartsväg och tillgänglighetskrav.

Vad kostar det?

Avgiften för att ansöka om förhandsbesked är ca 4 500 kronor.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp