Innehåll

Processen: Från idé till slut­besked

Dags att bygga? När du ska söka bygglov eller göra en anmälan är det mycket att tänka på. Men oroa dig inte, vi som jobbar med det här dagligen har full koll på läget och vi ska göra vårt bästa för att leda dig i mål. På den här sidan går vi igenom ett typiskt ärende - från idé till slutbesked.

1. Förberedelser

Bygglov eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. På vår sida Behöver jag bygglov eller anmälan? hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste projekten. Där kan du även läsa om vilka ritningar som vanligtvis behövs för olika åtgärder.

Vad gäller i ditt område?

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar.

Via Järfällakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Du behöver också kontrollera om din fastighet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område via Järfällakartan. Då gäller eventuellt andra villkor.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten.

2. Du skickar in en anmälan/ansökan

Det enklaste sättet att ansöka om bygglov eller göra en anmälan på är via vår e-tjänst. I e-tjänsten fyller du i kontaktuppgifter och information om den åtgärd som ansökan avser. Du bifogar också de handlingar och ritningar som behövs.

Ansök via e-tjänst

Inom några dagar efter att din ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att din ansökan är mottagen. Du kommer också bli informerad när vi ser att din ansökan är komplett eller om den måste kompletteras.

3. Vi fattar ett beslut

Förutsatt att din ansökan är komplett kommer du att få ett beslut inom fyra veckor om din ansökan gäller en anmälan eller inom tio veckor om din ansökan gäller ett lov. Beslutet publiceras på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och efter fyra veckor går beslutet inte längre att överklaga.

Att ett beslut har fattats betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Innan du kan ta det första spadtaget måste du ha ett startbesked.

4. Du får ett startbesked

Startbeskedet innebär att vi har godkänt ditt förslag till kontrollplan och att du äntligen får sätta igång med byggandet. Oftast får du startbeskedet först efter att ha haft ett möte med oss (tekniskt samråd), men vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet.

5. Bygget pågår

Nu har du förhoppningsvis kommit igång med ditt bygge. Vid större byggnationer kan vi behöva besöka arbetsplatsen för att kontrollera så att allting går som det ska, och när bygget börjar bli klart är det ofta dags för slutsamråd. Slutsamrådet är ett möte där vi bland annat går igenom kontrollplanen tillsammans med dig och din kontrollansvarige.

6. Du får ett slutbesked

Innan du får börja använda ditt nya bygge behöver du få ett slutbesked från oss på bygglovsavdelningen. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt. Bra jobbat!

Ansök om slutbesked via e-tjänst

Tips och råd

  • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
  • Funderar du på att stycka av en tomt? I så fall ska du i första hand vända dig till Lantmäteriet.
  • Har du tänkt på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Läs mer i foldern Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus. Pdf, 4.3 MB.
  • Har du pratat med grannarna? Ibland kan processen gå snabbare och smidigare om du redan i ett tidigt skede har pratat med alla som berörs.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp