Innehåll

Kun­gör­else

När ett beslut om lov eller förhands­besked har fattats kungörs (meddelas) detta på Bolagsverkets hemsida för Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Här finns alla beslut som är fattade från och med den 2 maj 2011 och framåt.

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats gör du så här:

  1. Klicka på länken "Post- och Inrikes Tidningar"
  2. När du är inne på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, klicka på "Sök kungörelse" i vänsterspalten.
  3. Klicka på avancerad sökning.
  4. I rullistan "Ämnesområde" ska du välja "Kungörelse enligt plan- och bygglagen".
  5. Fyll i övriga rullistor beroende på vad du söker för typ av kungörelse.
  6. Tryck på "sök".

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp