Gå direkt till sidans innehåll

Olovligt byggande

Om du bygger någonting utan bygglov kallas det för olovligt byggande, eller svartbygge i vanligt tal.

Om du bygger någonting utan lov kan du bli tvungen att betala en avgift. Om lov inte kan beviljas i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du skaffar dig information om vad som kräver bygglov innan du bygger. Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år.

Anmäla ett svartbygge?

Om du vill anmäla något som du misstänker är utfört olovligt eller har annat klagomål, till exempel på en ovårdad tomt kan du anmälan detta via mejl, post eller ringa oss. Du kan välja att vara anonym. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du mejlar och du därmed inte blir anonym.

I anmälan bör du uppge:

  • vilken fastighet eller adress det gäller
  • vad som uppförs eller har uppförts
  • när det du anmäler inträffade/byggdes
  • uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser, bifoga gärna bilder

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Är du anonym kan du inte få något beslut eller information i ärendet.

Anmäl svartbygge med hjälp av våra e-tjänster

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp