Innehåll

Ritningar och andra ansökningshandlingar

När du ansöker om lov eller gör en anmälan måste du lämna in ett antal handlingar som beskriver det du planerar att göra. Ritningar och andra handlingar ska vara fackmässigt gjorda.

Vanliga handlingar som krävs vid ansökan/anmälan

Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

Markplaneringsritning

Konstruktionsritning

Förslag till kontrollplan

Exempel på hur ritningar kan se ut

Ritningsexempel

Ritningar på ditt befintliga hus

Ritningsarkivet

Vad innebär fackmanna­mässiga ritningar?

Alla ritningar du lämnar in ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att ritningarna behöver uppfylla vissa minimikrav.

Alla ritningar ska:

 • vara ritade med rena tunna svarta linjer på vit bakgrund (använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand)
 • tydligt visa vad som ska byggas eller ändras och vad som är befintligt
 • ha inritad måttstock så att det går att kontrollera att skalan stämmer
 • ha tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal
 • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler
 • innehålla uppgift om vilket höjdsystem som används om ritningen innehåller höjduppgifter, till exempel markhöjder eller höjdkurvor
 • ha en informationsruta (så kallat ritningshuvud) längst ner till höger. Rutan ska innehålla uppgifter: fastighetsbeteckning, ritningstyp (till exempel fasadritning mot väster), skala (i normalfallet 1:100), format ritningen är upprättad i (till exempel A3 eller A1), datum då ritningen upprättades, namn på den som har gjort ritningen.

Varför ställs dessa krav?

 • risken för fel och missförstånd minskar
 • även ovana personer ska kunna förstå ritningarna
 • ritningarna ska kunna arkiveras
 • handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning

Vad kan jag göra själv?

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de kraven blir handläggningstiden längre eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar.

Informationsfilm om ritningar

Vad är en situationsplan? Vad ska en planritning visa och vad innebär det att en ritning är fackmannamässigt utförd? För att hjälpa dig på vägen i ditt projekt har vi tagit fram informationsfilmen "Ritningar - Vad är det?". I filmen går vi igenom:

 • några av de vanligaste ritningarna 
 • vad det innebär att någonting är fackmannamässigt utfört
 • hur skalor fungerar

Tips och råd

 • Dubbelkolla gärna så att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med.
  Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp