Gå direkt till sidans innehåll

Radon

Radon i våra bostäder kan komma från marken, från den egna brunnens vatten eller från byggnads­material, så kallad blå- eller lättbetong. Det är en gas som varken syns eller luktar och som kan orsaka lungcancer. Rökare och barn tillhör de största risk­grupperna.

I Järfälla finns huvudsakligen normal- och lågriskmark. Det finns små lokala variationer med förhöjda halter som gör det olämpligt att generalisera riskbedömningar områdesvis. I marken finns alltid till­räckligt mycket radon för att ställa till problem om gasen kommer in i huset och för att säkert veta vilka radonhalter som finns i bostaden bör man göra en långtidsmätning i varje fastighet.

Radon i enbostadshus

Radon i flerbostadshus

Radon i enbostadshus

Mätning

Mätningen ska göras under två till tre månader inom perioden 1 oktober - 30 april. Snabbare mätning avråds, en korttidsmätning ger endast indikativa värden och har stor felmarginal.

Bedömning av mätvärden

Riktvärden för radongas i luft i bostäder och lokaler för allmänna ändamål är 200 Bq/m3 Rn (årsmedelvärde). I juridiska sammanhang och liknande bör ett mätresultat inte vara äldre än 5 år. Vi rekommenderar att man gör förnyad radonmätning i sitt hus om det har gått mer än fem år sedan senaste mätning, om man har gjort några förändringar i husgrunden, till exempel rörgenomdragningar, eller om man har förändrat husets ventilation.

För att åtgärda höga värden

Om du gjort mätning i ditt hus och resultatet visar på halter som överskrider riktvärdet bör du åtgärda problemet. Vi rekommenderar att du vänder dig till en konsult som gått radonkurs hos SSI.

Radon i fler­bo­stads­hus

Kravet på radon­undersökning av Järfällas fastigheter faller under egen­kontrollkravet. Det betyder att fastighetsägare ska kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägen­heter för människors hälsa eller miljön.

Mät radonhalten

Eftersom radon är farligt för hälsan är fastighetsägare skyldiga att se till att halterna inte överstiger rikt­värdet. Skulle radonhalten i inomhusluften ligga under gränsvärdet behöver inget göras. Om halten ligger över gränsvärdet kan det ofta åtgärdas förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt.

Vilka riktvärden gäller?

200 Bq/kubikmeter högsta tillåtna radonhalt i bostäder och allmänna lokaler.

Hur mycket ska mätas?

Vi uppmanar fastighets­ägarna att mäta alla lägen­heter direkt på mark utan källare samt 20 procent av övriga bostäder i varje byggnad. Mät i första hand längst ned och högst upp i fastigheten eftersom där är riskerna för höga radonhalter som störst.

Ladda ned formuläret som underlättar ditt arbete

Till dig som fastighetsägare har vi också tagit fram ett formulär som en hjälp i egenkontrollen. Där kan du lättare hålla reda på hur mycket det behöver mätas i varje fastighet — mata in värdena så räknar formuläret ut hur mycket som ska mätas.

Mätplan för radon Word, 39.5 kB. (Svara ja om datorn frågar dig om du vill aktivera makron i dokumentet, annars fungerar formuläret inte som det ska.)

Övrigt

Strålsäkerhetsmyndigheten

Boverket

Faktablad om radon Pdf, 256.8 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp