Innehåll

Sotning

Järfälla kommun har avtal med Attunda Sot och Vent AB, som är den sotningsentreprenör som utför den lagstadgade rengöring och kontrollen som ska ske av eldstäder. Både rengöringen och kontrollen är reglerade vad gäller tidsintervall mellan varje tillfälle och vilket pris som gäller för arbetet.

Frågor om sotning och sotningstaxor

Har du frågor och funderingar om den lagstadgade sotningen, aktuell sotnings­taxa och brand­skydds­kontroll, synpunkter på hur tjänsten har utförts eller reklamationer kan du läsa mer på brandkåren Attundas webbplats.

Brandkåren Attundas förbundsdirektion fastställer taxor för sotning och brandskyddskontroll samt tidsfrister för sotning och följer direktiven från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Brandkåren Attundas webbplats

Attunda Sot och Vent AB

08-594 420 55
Maskingatan 9
195 60 Arlandastad

Webbplats: www.attunda.com
E-post: info@attunda.com

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp