Innehåll

Störning i inomhusmiljö

Inomhusmiljön har stor betydelse för hur vi mår och det är därför viktigt att brister i inomhusmiljön utreds och åtgärdas.

I de flesta fall är det fastighetsägaren som är ansvarig för att utreda och åtgärda. Det kan till exempel vara fukt, temperatur, buller eller bristfällig ventilation. Om du upplever problem med inomhusmiljön ska du kontakta din fastighetsägare först. Om du bor i en bostadsrättsförening kontaktar du föreningens styrelse. Om du inte får hjälp vid kontakt med fastighetsägaren kan du göra en anmälan via blankett nedan.

För att vi ska kunna handlägga ditt klagomål behöver den störning du upplever vara pågående eller återkommande. Vi handlägger inte klagomål som gäller störningar som har pågått tidigare men upphört. Vi handlägger inte heller klagomål i bostaden om du är villaägare, då är det du som är fastighetsägare och inomhusmiljön är ditt ansvar, det gäller även skadedjur. Vid förekomst av skadedjur i bostadsrätt eller hyresrätt ska fastighetsägaren kontaktas. De flesta fastighetsägare har avtal med en skadedjursfirma.

Läs mer om handläggande av klagomålsärende mot privatperson Pdf, 397.1 kB.

För ytterligare information om inomhusmiljö, se länkar nedan:

Buller

Radon

Temperatur inomhus

Inomhusmiljö på Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp