Innehåll

Information om kartor

Här hittar du information om lika typer av kartor som du kan beställa genom kommunens kartor och mättjänster.

Baskarta

Baskartan är en detaljerad karta över hela kommunen. Kartan innehåller information om bebyggelse, vägar, fastighetsindelning, höjdinformation med mera. Byggnader som redovisas i baskartan visar takutsprång.

Ett utdrag ur baskartan kan exempelvis användas för planering, projektering och redovisning. Den kan också användas för enklare bygglovsärenden eller vid andra åtgärder som kräver tillstånd från bygg-och miljöförvaltningen (till exempel ansökan om borrning för bergvärme).

Nyyggnadskarta

Nybyggnadskartan används som underlag för en situationsplan vid ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för den bygglovsökande och för bygglovhandläggaren vid bygglovsprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om nybyggnadskarta krävs och vilken typ av karta som behövs. En nybyggnadskarta är giltig i två år.

Nybyggnadskarta Typ A

Kartan redovisar den uppdaterade baskartans detaljinformation med gällande fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, markhöjder, inmätta byggnadsfasader, nivåkurvor, anslutningspunkt för vatten och avlopp och arbetsfix (utmarkerad höjd på plats) Kartan upprättas vid ny-och tillbyggnad som ska VA-anslutas till anvisad förbindelsepunkt.

Nybyggnadskarta Typ B

Kartan redovisar den uppdaterade baskartans detaljinformation med gällande fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, markhöjder, nivåkurvor och inmätta byggnadsfasader.

Nybyggnadskarta Typ C

Kartan redovisar baskartans detaljinformation med gällande fastighetsgränser, detaljplanens begränsningar av bebyggelse, nivåkurvor men utan information om arbetsfix och vatten och avlopp.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp