Innehåll

Hund

Som hundägare finns en del regler att ta hänsyn till. Din hund får aldrig springa lös okontrollerat, men det finns tillfällen då hunden kan vara utan koppel. I vissa områden är det koppel­tvång, och på vissa platser är det totalt hundförbud.

Under tiden 1 mars till 20 augusti får hunden vara okopplad, men under kontroll från ägaren som om den var kopplad. När den inte hålls kopplad ska den ha ett halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hunden får aldrig springa lös okontrollerat.

I vissa områden gäller alltid kopplingstvång oavsett hur bra lydnad du har på din hund, och på vissa platser gäller totalt hundförbud.

Är du besvärad av lösspringande hundar — vänd dig direkt till djurägaren.

Områden med kopplingstvång

Lagar och allmänna ordningsföreskrifter

Hundrastgårdar

Järfälla brukshundsklubb

Områden med kopplingstvång

Naturreservaten

I alla naturreservat i Järfälla ska din hund alltid vara kopplad i ett fysiskt koppel. Kopplingstvånget gäller året runt inom Görvälns naturreservat, Molnsättra naturreservat, Västra Järvafältets naturreservat samt Norra Igelbäckens naturreservat.

 

Biotopskyddsområde Ålsta hage

Även inom biotopskyddsområdet Ålsta hage behöver din hund alltid vara kopplad i fysiskt koppel.

Inhägnade beteshagar

Din hund ska inte vara inom de hägnade beteshagar som finns. Det vilt som finns kan bli stressat och skada sig.

Offentlig plats

Hunden ska vara kopplad på offentlig plats.

Jakttid

Under jakttiden 1 oktober - 31 januari, kan det förekomma okopplade jakthundar där övriga hundar har kopplingstvång.

Lagar och allmänna ordnings­före­skrifter för hund

För hund i Järfälla gäller nedanstående utdrag ur lag och allmänna ordnings­föreskrifter. Polisen är tillsynsmyndighet för de lokala ordnings­föreskrifterna.

Lagen

Under tiden den 1 mars till den 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Regeringen får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att hund skall hållas kopplad.

Lag (2007:1150) 16 §

Allmänna ordnings­föreskrifter

I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Järfälla kommun finns flera regler som gäller för din hund.

17 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna 18 § och 19 § nedan. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad eller för polishund i tjänst.

18 §

Under vistelse på offentlig plats skall hund hållas kopplad hela året, dock inte inom inhägnade hundrastgårdar.

Tikar skall under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på Järfälla Griftegård, Järfälla kyrkogård, Görvälnsbadet, Bonäsbadet och Kallhällsbadet. Här råder således totalt hundförbud.

19 §

Inom offentlig plats skall föroreningar efter hund plockas upp.

3 §

Följande områden jämställs med offentlig plats:

 • Järfälla kyrkogård
 • Griftegården
 • Görvälnsbadet
 • Kallhällsbadet
 • Bonäsbadet
 • Brukets skidbacke
 • Ängsjö friluftsgård
 • Kvarnvallen
 • Viksjövallen
 • Bolindervallen
 • Strömvallen
 • Veddestavallen
 • Tallbohovs IP

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp