Innehåll

Katt

Inom naturreservaten Görväln och Västra Järvafältet gäller kopplingstvång för katter. Enligt lagen om tillsyn över katter och hundar ska man som djurägare ha tillsyn över sina djur, så att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Är du besvärad av lös­springande katter, vänd dig i första hand direkt till djur­ägaren. Kommunen utför i normalfallet inte några åtgärder.

Natur­reservaten

Lösspringande katter som jagar småvilt är ett problem för till exempel mark­häckande fåglar. Vid Säbysjön finns fågelmatnings­ställen och flera strand­ängar med mark­häckande fågel där katter kan göra stor skada. Tänk därför på att inte låta din katt springa lös i natur­reservaten.

Boendemiljö

En katt som kan antas vara övergiven får avlivas av jakt­rätts­innehavaren, det vill säga fastighets­ägaren. Du måste själv ta reda på om katten är förvildad, och inte ägs av någon. Inom tät­bebyggt område krävs tillstånd av polisen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp