Innehåll

Viltvård

Viltvården i Järfälla kommun bedrivs av föreningen Järfälla viltvårdare. De utfordrar viltet regelbundet under vintrarna i naturområdet. Förhoppningen är att viltet stannar inom naturreservaten, och håller sig ifrån vägar och tätbebyggda områden.

Jakt i naturreservaten

I naturreservaten pågår jakten på rådjur varje år, under jakttiden 16 augusti - 31 januari.

Jakt inom Järvafältet och Görvälnområdet förekommer främst tidiga vardagsmorgnar. Dispens finns för jakt på vildsvin inom Görväln. Det innebär att dessa djur även jagas i skymning och nattetid.

På privatägd mark till exempel Dikartorp inom Görvälnområdet kan dock jakt förekomma under helger.

Begränsad rådjursjakt kan också förekomma i tätorten, oftast på förfrågan från fastighetsägare som besvärats av viltet.

För jakthundar gäller speciell lagstiftning, Jaktförordningen 16§ - 19§. Okopplade jakthundar kan därför finnas på marker där övriga hundar har kopplingstvång.

Jaktförordningen

Vildsvin

I Järfälla finns vildsvin främst i naturreservaten väster om järnvägen, i Görvälnsområdet.

De första vildsvinen tros ha kommit över Mälarens is under den kalla vintern 2009‐2010 till området norr om Görväln. Vandringar förekommer även längst med Mälaren mellan Hässelbyområdet och Upplands‑Bro.

Fakta om vildsvinen i Järfälla

  • Vildsvinsstammen i Järfälla är på cirka 30 djur.
  • Kommunen bedriver kontinuerligt jakt för att hålla stammen nere. Sedan juli 2013 har man haft cirka 150-200 jaktdagar. Detta är inte skyddsjakt, utan viltförvaltning.
  • Det finns riksdagsbeslut från 1987 om att vildsvinen är en inhemsk art i Sverige.
  • Det viktigaste att komma ihåg om man möter ett vildsvin är att tydligt visa att man finns.
  • Största risken är lösa hundar som kan reta upp djuren och sedan återvända till sin ägare med ett argt djur efter sig. Det råder alltid kopplingstvång i naturreservaten och från och med den 1 mars i övrigt.
  • Vildsvinen lockas in i bostadsområden i jakt på mat, mumsiga komposter och dylikt.
  • Skogsförvaltaren i Järfälla, som rör sig mycket i skog och mark på udda tider, har aldrig sett ett vildsvin om det inte varit i samband med jakt.

Här kan du läsa mer om vildsvinen i Järfälla Pdf, 278.4 kB.

Om du får problem med vildsvin i Järfälla, vänd dig till vårt servicecenter på telefon 08‑580 285 00 (vardagar klockan 08:00‑16:45), så tar de kontakt med jourhavande viltvårdare.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp