Innehåll

Smarta växter i klimatets tjänst

På en del av ytorna mellan Byleden och Björkebyvägen kommer det under några år att växa vide. Planteringen hoppas vi resulterar i en bättre markmiljö i området.

Nyplanterad vide, juni 2022

Nyplanterad vide, juni 2022

Denna plantering görs genom projektet ”Smarta växter i klimatets tjänst” (SVIKT). Projektet ska utreda förutsättningar för, och nyttan av, klimatanpassning. Det ska även utreda om växtlighet kan hjälpa till med rening av förorenad mark och vatten i storstadsnära områden.

Vad innebär projektet SVIKT?

På de öppna ytorna mellan Byleden och Björkebyvägen har det tidigare stått växthus. Verksamheterna har påverkat marken och har bidragit till en del markföroreningar. Det finns till exempel arsenik, bly och rester av bekämpningsmedel i marken.

För att minska mängden föroreningar och för att hindra att dessa sprids vid ett förändrat klimat har Järfälla planterat vide inom området. Vide är växter som är bra på att ta upp föroreningar och binda koldioxid. Det är ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att sanera mark.

Vad ska göras och när?

  • Maj 2022: 1 hektar mark förbereds för plantering.
  • Maj 2022: plantering av 40 000 meterhöga sticklingar av vide. Planteringen sker för hand.
  • Sommar 2022: Skyltar med information som berättar om området och projektet kommer att sättas upp på plats.
  • Underhåll av planteringen och provtagning av mark och växtdelar kommer att ske kontinuerligt.

Pro­jektet pågår till november 2023, eventuellt med några års förlängning.

Risk med det förorenade området

Marken och vattnet i området är förorenat av både metaller och bekämpningsmedel.

  • Plocka/ät inte växter, bär och svampar som växer inom området.
  • Låt inte barn gräva och leka i jorden i området – att få i sig jord bedöms som den största risk att utsättas för skadliga mängder av bly på lång sikt och av arsenik på kort sikt.

Deltagare i projektet

Projektet finan­sieras av myndigheten Vinnova. I pro­jektet deltar Järfälla kommun, Clean Nature och Barkarby Science. Järfälla kommun är projektansvariga, Clean Nature är ansvariga för plantering och underhåll av växterna och Barkarby Science är framför allt ansvariga för att kommunicera resultatet från projektet.

Clean Nature

Barkarby Science


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp