Innehåll

Avlopps­vatten

Avloppsvatten är ett samlings­namn för spill- och dagvatten. Avlopps­vattnet från hushåll kallas spill­vatten och består bland annat av för­brukat vatten från toaletter, duschar, tvätt- och disk­maskiner. Spill­vatten kan också komma från verksamheter och industrier. Dag­vatten kallas det vatten som rinner av från gator och annan mark efter regn och snö­smältning.

Spillvatten leds bort och renas i avlopps­renings­verk

När dricks­vattnet har använts rinner det ut i avloppet och kallas då för spill­vatten. Spill­vattnet leds via lednings­nät och pump­stationer till ett avlopps­renings­verk där vattnet renas innan det släpps ut i Östersjön. Prover tas för att kontrollera att renings­kraven uppfylls. Vid renings­processen bildas ett närings­rikt slam som kan användas som gödning och jord­förbättring.

I Järfälla leds det mesta av spill­vattnet till Stockholm vattens avlopps­reningsverk i Bromma. Spill­vattnen från Järfällas norra delar leds istället via en stor tunnel till Käppala­verket på Lidingö.

Här kan du läsa mer om hur vi under­håller vårt avlopps­lednings­nät

Släng inga sopor i avloppet

Att spola ner skräp och andra saker i avloppet kan medföra problem både för dig själv och för vår miljö. Föremål kan orsaka stopp i dina egna ledningar samt innebära problem på avlopps­renings­verken. Giftiga ämnen och metaller kan störa renings­processen på avlopps­renings­verken och rinner dessutom ofta vidare ut i våra vatten­drag där vi ska bada och fiska och där vi kanske till och med hämtar vårt dricks­vatten.

Saker du inte får slänga i avloppet är bland annat:

  • Tops, bindor, tamponger, kondomer, snus, bomulls­tussar, städdukar och kattsand ska kastas i restavfallet.
  • Läkemedel ska lämnas in till ett apotek.
  • Farligt avfall, exempelvis foto­kemikalier, färg­rester, lösnings­medel och oljor ska lämnas in på en återvinnings­station.
  • Matfett kan orsaka stopp i avlopps­ledningarna då det stelnar. Flytande mat­oljor ska samlas upp i en pet­flaska eller likande och kastas i rest­avfallet. Fast fett kastas direkt i restavfallet. ​

 

Latrin- och gråvattentömning från husbil och husvagn

Vi har ingen möjlighet att ta emot latrin och gråvatten från husbilar och husvagnar. Det är inte tillåtet att tömma latrin och/eller gråvatten i en dagvattenbrunn. Vissa rastplatser och campingar erbjuder latrintömning och gråvattentömning för husbilar och husvagnar.

Hitta din tömningsplats på husbilsplats.se

Gå till information om rastplatser på Trafikverkets webbplats:

Dagvatten

Dagvatten är ett samlings­namn för regn-, smält- och spol­vatten som avleds från tak, gator, parkeringar och andra hård­gjorda ytor. Dag­vattnet kan ofta bli kraftigt förorenat av oljor och andra föroreningar som finns på marken. Föroreningarna följer sedan med vattnet ut till när­liggande vatten­drag där det kan ställa till problem.

För att inte dagvattnet ska förorena våra vatten­drag eller orsaka över­svämning arbetar Järfälla kommun med att anlägga nya dammar för rening av dagvatten samt för att förebygga över­svämning. Men för att minska belast­ningen på våra vattendrag måste alla hjälpa till. Hjälp oss genom att exempelvis tvättar bilen där tvätt­vattnet tas omhand istället för på gatan. Du kan också tänka på att minimera förbrukningen av kemikalier i din trädgård.

Här kan du läsa mer om dagvatten

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp