Innehåll

Enskilt avlopp

I områden som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp finns ofta möjlighet att anlägga enskild avlopps­anläggning. Anlägg­ningarna ska ut­formas, placeras och skötas så att de fungerar bra och inte orsakar störningar för omgivningen eller miljön.

Tillstånd och regler

Enskilda avlopps­­anlägg­ningar ska kretslopps­anpassas och utformas så att det finns möjlighet att ta till­vara värde­fulla resurser i avlopps­vattnet - i detta fall fosfor. För vissa områden där särskilda krav finns på god vattenkvalitet ställs höga krav på avlopps­anläggningarnas rening.

Hög skyddsnivå som då eftersträvas innebär att avlopps­­anläggningen ska minska mängderna kväve och fosfor i högre grad än vad normal skyddsnivå kräver. Krav på hög­skyddsnivå gäller främst Görväln och områden längs med Mälaren.

Tillstånd behövs för

 • Anläggningar som har en WC ansluten.
 • Toaletter av annat slag än vatten­toalett, t.ex. torr­klosetter
 • BDT-anläggningar (anläggning som tar hand om Bad-, Disk- och Tvättvatten) i Stäket och Lund

Anmälan behövs för

 • Anläggningar för Bad-, Disk- och Tvättvatten (BDT)
 • Ändringar av avlopps­anordning där WC är ansluten.

Om du ska anlägga en enskild avlopps­anläggning - kontakta oss tidigt för att få vidare information om allmänna och lokala bestämmelser.

Slam

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste brunn, tank eller minireningsverk tömmas regelbundet, minst en gång per år. Dessa ska vara lättillgängliga för tömning. Lock och annan öppnings­anordning ska kunna öppnas av en person. Tömning av alla enskilda avlopp ska utföras kommunen.

Ansök om undantag för fler eller färre tömningar (e-tjänst)

Abonnemang

Priset på tömning av din tank eller brunn beror på storleken på den. Kostnaden är uppdelad på tömnings- och behandlings­avgift. Sker slangdragning mer än 10 meter från bilens uppställnings­plats debiteras du extra per tillkommande 10 meters intervall. Beställs tömning utöver schemalagd tömning eller akut tillkommer extra avgifter. Helgtömning är väldigt dyr så planera dina tömningar i god tid så slipper du höga avgifter.

Har du både tank och brunn på din tomt får du rabatt om du beställer tömning av båda samtidigt.

Priser för hämtning av slam

Hämtningsavgift vid schemalagd hämtning

Upp till 3 m³

751 kr/tillfälle 

3,1 - 5 m³

1 381 kr/tillfälle

Tillägg per påbörjad m³ över 5 m³

198 kr


 • Behandlingsavgift per påbörjad m³: 67 kr
 • Om hämtning inte kan genomföras: 980 kr

Kostnader som tillkommer förutom hämtningsavgiften

 • Bestämt klockslag för hämtning: 350 kr
 • Extra hämtning: 760 kr
 • Akuthämtning inom 12 timmar, vardagar: 1 830 kr
 • Jourhämtning helg: 4 860 kr

Beställ enstaka slamtömning

Välj tömning: * (obligatorisk)
Välj tömning:Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp