Innehåll

Alg­blomning

De senaste åren har det förekommit alg­blomning runt om i Mälaren. Beroende på bland annat vind­riktningen kan alger samlas på bad­stränd­erna och göra bad­vattnet otjänligt. När alg­blomning upp­täcks sätts varnings­skyltar upp vid be­rörda bad.

Om badvattnet är grönt och ogenom­skinligt

  • Undvik att bada i vattnet då detta kan leda till allergiska reaktioner, diarré och kräkningar. Detta gäller i första hand små barn som ofta får kallsupar och leker i strand­kanten där algerna koncentreras. Även personer med känslig hud eller lever­sjukdom bör vara försiktiga.
  • Drick inte algrikt vatten. Alg­gifterna förstörs inte vid kokning.
  • Se till att hundar och andra husdjur inte kommer i kontakt med vattnet.

Algerna kan snabbt förflyttas till nya platser och i Järfälla utfärdas därför inga "bad­förbud". Du får  själv bedöma om det är mycket alger i vattnet. Halterna av alger och deras gifter kan vara höga på morgonen om det varit lugnt under natten.

I Sverige orsakas de flesta alg­blomningar av de blågröna algerna. Detta sker främst under perioden midsommar - september, när vatten­temperaturen ligger mellan +15°C och +23°C. Blågröna alger kan bilda toxiner, ämnen som är giftiga både för människor och djur. En alg­blomning visar att sjön är i obalans, främst orsakat av övergödning från om­givningen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp