Innehåll

Dricks­vatten

För mindre än två öre per liter levererar vi ett dricks­vatten av hög kvalitet direkt hem till dig, och då ingår även bort­ledning och rening av det vatten du för­brukat.

Vattnet i kranen kommer från Mälaren

Vattnet vi levererar hem till dig är när­producerat och håller en hög kvalitet. Vattnet tas från Mälaren och renas på Norrvattens vattenverk vid Görväln här i Järfälla. Prov­tagning utförs både på vatten­verket och på vårt kommunala ledningsnät för kontrollera att vattnet uppfyller Livsmedels­verkets krav.

Här kan du läsa mer om vatten­­kvaliteten i Järfälla

Bara det kalla vattnet är ett livs­medel

Det är viktigt att tänka på att det endast är det kalla vattnet som räknas som livsmedel och omfattas av Livs­medels­verkets föreskrifter. I ett varmt vatten ökar risken för bakterie­tillväxt och utfällning av till exempel koppar. Använd därför aldrig det varma kran­vattnet eller vatten som stått stilla länge i ledningarna till mat eller dryck, särskilt inte för att bereda välling eller moders­mjölks­ersättning.

Skydda ditt vatten

För att bibehålla den goda vatten­kvaliteten måste vi tillsammans värna om Mälarens vatten. För att minska risken att vattnet förorenats har Norrvatten till­sammans med Stockholm vatten tagit fram ett vatten­skyddsområde för Östra Mälaren. Detta innebär att det finns bestämmelser om vad du som privat­person eller verksamhets­utövare får göra i närheten av vatten­täkten. I Järfälla omfattas bland annat delar av Kallhäll, Stäket och Viksjö av vatten­skydds­området.

Här kan du hitta mer information om Östra Mälarens vatten­skydds­område

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp