Innehåll

Analys­resultat och vatt­nets hård­hets­grad

För att kontroller att dricks­vattnet håller en god kvalitet tas vattenprover både på Norrvattens vattenverk och ute på det kommunala led­nings­nätet. Norrvatten redo­visar analysresultat från provtagning på vattenverket på sin webbplats.

Är du intresserad av någon speciell parameter eller analys­resultat från något speciellt område får du gärna kontakta oss så hjälper vi dig.

Här kan du hitta analys­resultat från Norr­vattens prov­tagning på vatten­verket

Vattnets hårdhet styr doseringen

Vattnets hårdhet varierar något med årstiderna beroende på vilket intagsdjup vattenverket hämtar sitt vatten.

På sommaren tas vattnet nära botten för att få ett så kallt vatten som möjligt, då ligger hårdheten kring 6 ºdH (tyska grader).

Under vinterhalvåret tas vattnet närmare ytan och då ligger hårdheten på ca 3,5 ºdH.

Vid tvättmedels- eller disk­medels­dosering kan du normalt dosera efter till­verkarens anvisningar för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedels­för­brukning och lika bra tvätt- och diskresultat.

Hårdhetsgraden för vattnet i Järfälla är mjukt, även om det under sommar­­månaderna gränsar till medelhårt.

Livsmedels­verket ställer krav på dricks­vatten­kvaliteten

Eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel ställs det hårda krav på dricks­vattnets kvalitet. I Sverige är det Livsmedels­verket som tar fram föreskrifter som reglerar vilka krav som ska ställas på dricks­vattnet. Vattnet måste därför regelbundet ana­lyseras för att visa att det klarar de gränsvärden som Livsmedels­verket har beslutat.

Här finner du Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Har du problem med ditt dricks­vatten?

Om du har synpunkter på vatten­kvaliteten i din bostad kan du höra av dig till oss. Om det finns misstanke om att något är fel med dricks­vattnet hjälper vi dig att utreda orsaken och vid behov utföra prov­tagning av ditt dricks­vatten. Alla klagomål som inkommer till oss registreras och ligger sedan till grund för vårt arbeta att renovera och byta ut vatten­ledningarna i kommunen.

Här kan du läsa mer om några av kvalitets­förändringarna som kan uppstå

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp