Innehåll

Föränd­ringar i vatten­kvaliteten

Ibland händer det tyvärr att vattnet plötsligt ser annor­lunda ut än det brukar. Detta kan bland annat bero på att vattnets egen­skaper förändras vid olika temperaturer eller på grund av störningar i samband med lednings­arbeten. Nedan finns infor­mation om några av de förändringar som kan uppkomma.

Vattnet ser vitt ut

Ibland kan små luftbubblor göra att vattnet ser vitt eller grumligt ut. Detta beror oftast på att vattnet har värmts upp. Kallt vatten kan nämligen innehålla mer luft än ett varmt vatten. När det kalla vattnet värms upp inne i en fastighet släpper vattnet luften och det bildas små luftbubblor. I vissa fall kan luftbubblorna också bero på att luft kommit in i lednings­nätet i samband med ett lednings­arbete.

För att kontrollera om det rör sig om luftbubblor i vattnet kan man låta ett glas med vatten stå en liten stund. Om det är luft i vattnet stiger luftbubblorna upp och för­svinner och vattnet ser klart ut. Ofta försvinner problemet snabbt om kranen får rinna en stund så att man får in nytt kallt vatten. Luft i vattnet är helt ofarligt.

Grönt vatten

Om du har fjärrvärme och vattnet plötsligt får en grön­aktig färg är det förmodligen hål i värme­växlaren. För att upptäcka hål är nämligen vattnet i värme­växlaren färgat grönt. Kontakta din fjärrvärme­leverantör.

Problem med gul- eller röd­brunt vatten

En stor del av våra vatten­ledningar är av järn, som med tiden kan börja rosta. Ibland lossnar rost från ledning­arnas insida vilket kan ge vattnet en gulbrun eller röd­brun färg. Detta kan till exempel ske i samband med lednings­arbeten som på­verkar vattnets flöde. Rost är inte skadligt för hälsan, men utgör ett problem som bör åtgärdas. Oftast räcker det att öppna kranarna och spola ordentligt tills vattnet är klart. Försvinner inte miss­färgningen efter en stund kan det vara bra att kontakta oss för att utreda och avhjälpa problemet.

Missfärgad tvätt

Rostfläckar på tvätt brukar oftast gå bort om du tvättar tvätten en gång till. Fläckar som fortfarande sitter kvar kan du behandla med lite citron­syra, vinsyra eller oxal­syra som du tillsätter i tvätt­vattnet. Skölj sedan noga.

Koppar i dricks­vatten

När koppar förekommer i dricks­vattnet kommer det i regel från kopparledningar inne i fastigheten. Normalt fälls mer koppar ut i vattnet ju längre vattnet stått stilla och ju varmare vattnet är. Om du vet att du har koppar­ledningar är det därför extra viktigt att låta vattnet rinna en stund, tills du känner att det kommer nytt kallt vatten ur kranen, innan du använder vattnet till dryck eller mat­lagning. Tänk på att endast det kalla vattnet räknas som ett livsmedel.

Har du problem med ditt dricks­vatten?

Om du har synpunkter på vatten­kvaliteten i din bostad kan du höra av dig till oss. Om det finns misstanke om att något är fel med dricks­vattnet hjälper vi dig att utreda orsaken och vid behov utföra provtagning av ditt dricks­vatten. Alla klagomål som in­kommer till oss registreras och ligger sedan till grund för vårt arbeta att renovera och byta ut vatten­ledningarna i kommunen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp