Innehåll

Vatten­lednings­nät

I Järfälla finns cirka 250 000 meter kommunala dricks­vatten­ledningar ned­grävda i marken. Ledningarna förser kommunens invånare med dricksvatten och det är därför viktigt att ledningarna under­hålls och byts ut när de blir gamla.

Underhåll av vatten­lednings­nätet

Varje år utförs läck­sökning på hela lednings­nätet, där man genom speciellt framtagen utrustning kan lyssna sig fram till läckor. Alla läckor som hittas på det kommunala vatten­lednings­nätet åtgärdas omgående. Hittas en läcka på en privat ledning kontaktas fastighets­ägaren och ombeds laga läckan inom tre månader.

Ibland uppkommer akuta läckor som gör att vissa fastigheter blir utan vatten. Då får vår drift­entreprenör åka ut akut och laga läckan. Om reparations­åtgärderna riskerar att dra ut på tiden ser vi till att det finns vatten att hämta i närheten.

För att förebygga vatten­läckor och andra problem som kan uppstå på lednings­nätet dokumenteras alla drift­störningar. Dokumentationen användas för att se om det finns områden som har åter­kommande drift­störningar där mer omfattande åtgärder behövs. Dessa områden läggs in i en prioriterad åtgärds­lista.

Förutom att reparera och byta ut gamla ledningar arbetar vi också med att bygga helt nya ledningsnät inom nya bostads­områden.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp